Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Registrering av primärproduktion
av livsmedel och foder – kom ihåg att inte glömma bort!

Svartvita kor står i sina bås i en ladugårdsmiljö

Registreringen av primärproduktionen har som syfte att ge konsumenten säkra livsmedel genom att se till att spårbarheten för olika störningar i produktionskedjan är god och på ett effektivt sätt kunna stoppa en smittspridning som annars kan hota produktionen hos många företag.

Vid utveckling och förändring i verksamheten/produktionen, vid ägarbyte eller företagsomvandling kan det vara svårt att komma ihåg att ändra registrering i diverse register. Därför kommer här en påminnelse om att kontakta länsstyrelsen vid förändringar som rör verksamheten. Det gäller även då vissa verksamhetsgrenar upphör.

Skälet till att det är viktigt att få dessa ändringar gjorda är dessutom att det är viktigt att registreringen är rätt så att uttag för kontroll blir riskbaserad och att rätt verksamhet granskas.

Ett annat viktigt skäl för dig som företagare är att en ej registrerad eller felregistrerad verksamhet, om det finns brister i dokumentationen, kan leda till sanktionsavgifter, vilket så klart är bra att undvika. Det kan även finnas risk att drabbas att tvärvillkorsavdrag om registreringen inte stämmer.

Exempel på förändringar som behöver meddelas till Länsstyrelsen

  • Företaget omvandlas till annan företagsform, exempelvis aktiebolag. Det kan också vara en generationsväxling genom överlåtelse eller försäljning eller om företaget säljs.
  • Odling av vegetabilier förändras från t.ex. grönsaker på friland till växthusodling eller byte av grupp av grödor
  • Utfodring av livsmedelsproducerande djur tillkommer eller avslutas
  • Mjölkproduktion påbörjas eller avslutas
  • Den spannmål som produceras kan komma att användas som livsmedel
  • Försäljning eller bortskänkande av opastöriserad mjölk direkt till konsument

Om du bedriver exempelvis en gårdsbutik, caféverksamhet eller förädling är det till kommunens livsmedelsinspektörer du ska vända dig för mer information om registrering, regelverk och frågor kring verksamheten.

Hygien vid besöksverksamhet på djurgårdar

Det finns sjukdomar som kan smitta mellan folk och fä eller i motsatt riktning. Därför finns regler för hygien för besökare i verksamheter. Om fler än tre organiserade besök ordnas per år ska registrering av besöksverksamheten göras hos Länsstyrelsen. Om färre besök sker behövs inte registrering, men goda smittskyddsrutiner är mycket viktigt. Exempel på åtgärder som krävs är tillgång till handtvätt och information till besökare. Det ställs högre krav på den som bedriver besöksverksamhet än för den som bara har att följa allmänna hygienregler.

Smitta som kommer in i djurbesättningar kan orsaka stort djurlidande och höga kostnader. Det är därför bra att arbeta förebyggande för att hindra smittspridning. Anlita din veterinär, anslut dig till program eller ta hjälp av branschorganisationer för att få hjälp med att förbättra smittskyddsrutinerna på gården.

E-tjänster för registrering av primärproduktionen och för anmälan av besöksverksamhet finns på Länsstyrelsens webbplats.

Registrering av primärproduktion

Anmälan om besöksverksamhet

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!