Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Solanderleden – en unik led med något att berätta

Kulturmiljö med en rödfärgad timmerbyggnad med stenunderdel står bredvid en å som rinner mellan gröna björkar.

Jag har vandrat längs leder i många olika länder och i olika delar av världen. Jag har egentligen aldrig reflekterat över vad som ligger bakom upplevelsen utöver vackra vyer och spännande möten med människor och djur, än mindre på vilket arbete som ligger bakom. Efter en kort vandring längs Solanderleden tillsammans med Hansi Gelter och Britt-Louise Nyman, två av eldsjälarna bakom leden, har jag förstått att en led är så mycket mer än en stig genom landskapet – leden bär också på en berättelse – och mycket arbete.

Fler artiklar - Norrbruk

22 mil på tio år

Solanderleden är en 22 mil lång vandringsled som sträcker sig genom det norrbottniska kustlandskapet, från byn Kallax i Luleå kommun till Jävre i Piteå kommun. När leden skapades utgick man från befintliga vägar och stigar, som sedan har bundits ihop med nya ledavsnitt. Idén om ett nätverk av leder, som byggde på det genuina för området, föddes 2010 inom projektet Gröna piloter som drevs av LRF. Tanken var att både
serviceutbud och utbudet av aktiviteter skulle kunna locka besökare från när och
fjärran.

Leden ger möjligheter till både kortare och längre vandringar och till flera av start- och slutpunkterna kan man ta sig med hjälp av kollektivtrafik. Leden erbjuder en stor variation av olika miljöer, byar, natur, kulturhistoria och besöksmål. Företag i området erbjuder aktiviteter, boende och måltidsupplevelser.

Leden har utvecklats i etapper och år 2018 invigdes leden i dess nuvarande form. Hittills har man under tio år lagt ned cirka 7 miljoner kronor på att utveckla leden. Finansiering har skett bland annat via Landsbygdsprogrammet, kommuner, regionala projektmedel, Tillväxtverket, Nokås och LONA.

Den lokala förankringen gör leden unik

— Bottom up har hela tiden varit en viktig utgångspunkt, berättar Britt-Louise Nyman. Lokalbefolkningen har själva fått vara med och bestämma ledens dragning genom byarna och vad man vill visa upp.

Britt-Louise Nyman har varit med från start som projektledare för Solanderleden. Britt-Louise är egen företagare inom besöksnäring, natur- & kulturvägledning och en eldsjäl när det gäller att skapa förutsättningar för att leva, bo och verka på landsbygden. Hon betonar vikten av lokal förankring och att arbeta lösningsorienterat.

Hansi Gelter är ordförande i Solanderleden ideell förening. Föreningen ansvarar
för underhåll och utveckling av leden. Hansi är naturturismföretagare, fil. dr. i
biologi, docent i upplevelseproduktion, äventyrare och snart utbildad skogsbadsterapeut.

— En fungerande infrastruktur är A och O, säger Hansi, och det krävs mycket mer än en uppmärkt stig. Mycket handlar om dialog med markägare, företag, skogsbolag och ortsbefolkning och om att försöka möta olika behov och önskemål. Att leden har utvecklats genom lokala initiativ gör leden unik, menar Hansi.

— Den berättande leden är vår konkurrensfördel och vi vill skapa meningsfulla upplevelser för människor i natur- och kulturlandskapet genom storytelling,
berättar Hansi. Kopplingen till den framstående botanikern och piteåsonen Daniel Solander är också en viktig ingrediens i berättandet.

För det löpande underhållet ansvarar i dagsläget Föreningsservice i Piteå, som
bland annat sysselsätter personer som står långt från arbetsmarknaden.

— Det är heller inte ovanligt att någon från byn varit och fixat till exempel en skylt som ramlat ned, berättar Britt-Louise, den starka förankringen i bygden gör att byborna känner sig delaktiga och stolta över sin led och gärna vill vara med och bidra till arbetet.

Vägen framåt

Ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, privata och ideella aktörer och där den lokala nivån är viktigt även i det fortsatta arbetet med att underhålla och utveckla leden. Just nu arbetar man för att Solanderleden ska bli Sveriges första eko-vandringsled genom att hållbarhetsmärka leden och företagen som verkar utmed den. Detta hoppas man ska kunna öka ledens attraktionskraft både nationellt och internationellt, då framtidens resenärer förväntas ställa allt högre krav vad gäller hållbarhetstänk. Man driver också LONA-projekt för att lyfta fram natur- och kulturvärden i anslutning till leden och håller också på att se över möjligheterna att gradera och anpassa vissa sträckor för cykling.

Produktutveckling och paketering samt utbildning av företagare är utvecklingsområden som finns i planerna. Möjligheter för långsiktig finansiering undersöks också. Bland annat har man tagit fram ett förslag där företag ska kunna bidra genom sponsring. Föreningen arbetar inte själv med marknadsföring men försöker uppmärksamma leden genom en bra hemsida och att synas på Google maps.

22 mil på 10 år kan tyckas som en lång väg att vandra, men både Britt-Louise och Hansi betonar vikten av att låta arbetet ta tid. De jämför med Höga kustenleden som tog 20-30 år att utveckla.
Deras viktigaste lärdomar från projektet är:

  • Gräv där du står
  • Skynda långsamt, låt arbetet ta tid
  • Få med lokalbefolkning och kommun, involvera folk och bygg relationer

Solanderleden blir definitivt en ny punkt på min bucket list!

Text och foto: Victoria Bystedt, friluftslivssamordnare vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Fakta

Solanderleden är döpt efter Daniel Solander som föddes i Piteå på 1700-talet. En doldis för de flesta svenskar, men känd som en framstående naturhistoriker i många länder, som fått platser och gator uppkallade efter sig i bland annat Australien och England. Han var en framstående botaniker och lärjunge till Carl von Linné och reste jorden runt med upptäckaren James Cook.

Projektet Nationellt ramverk för vandringsleder har som mål att skapa ett gemensamt nationellt ramverk för vandringsturismleder. Ramverket ska bidra till att öka intresset för vandringsturism och därmed ökad sysselsättning inom besöksnäringen samt underlätta för aktörer som vill utveckla vandringsleder av god kvalitet. Läs mer på:

www.tourisminskane.com/projekt Länk till annan webbplats.

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!