Förvärvstillstånd för fysisk person

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde. För att göra ansökan krävs en giltig e-postadress.

Gör så här

  1. Betala in ansökningsavgiften
  2. Se till att du har alla handlingar redo att bifogas till din ansökan
  3. Fyll i formuläret nedan (klicka på plustecknet).
  4. Klicka på skicka-knappen. Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse på din ansökan.

Ansökan om förvärvstillstånd för fysisk person

Förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230)
Om du sedan minst ett år är folkbokförd i den glesbygd där förvärvsegendomen är belägen behöver du inte söka tillstånd till förvärvet.
Förvärvare 1

Förnamn Efternamn

ÅÅMMDD-XXXX
Till denna e-postadress skickas även din mejlbekräftelse.
Ev. förvärvare 2

Förnamn Efternamn

ÅÅMMDDXXXX

Postnummer

Postort


Förvärvsegendom
Fastighetsbeteckning för samtliga fastigheter (till exempel Kiruna, Marken, 1:5)Ev. förvärvsegendom 2Förvärvshandlingar
Till exempel köpekontrakt, köpebrev, gåvobrev, fullmakt och bouppteckning.


Max 10 MB

Max 10 MB

Max 10 MB
Överlåtare

Förnamn Efternamn
Ytterligare överlåtare * (obligatorisk)
Ytterligare överlåtare


Ange avsikt med förvärvet * (obligatorisk)
Ange avsikt med förvärvet
Bosättning (avser endast bosättning på förvärvsegendomen) * (obligatorisk)
Bosättning (avser endast bosättning på förvärvsegendomen)Brukning
BrukningNuvarande markinnehav
Fastighetsbeteckning för samtliga fastigheter som ni äger (till exempel Kiruna, Marken, 1:5)Ytterligare uppgifter till ärendet.
Avgift
Avgiften ska betalas in till Länsstyrelsen Norrbotten bankgiro 5181-9266. Som betalningsmeddelande skriver du "Förvärvstillstånd" samt anger fastighetsbeteckning.
Avgiften har betalats * (obligatorisk)
Avgiften har betalats


Skicka in bilagorna enligt formuläret eller till norrbotten@lansstyrelsen.se. Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet. Om dina bifogade filer tillsammans är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Så gör du komplettering eller yttrande i ärende

Kontakt