Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansök om förvärvstillstånd för juridisk person

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ägs av en fysisk person eller ett dödsbo eller ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde. För att göra ansökan krävs en giltig e-postadress.

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats. Här finns också anvisningar där det står vilka handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Avgift

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

  • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
  • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.
  • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Följande handlingar ska bifogas ansökan

  • en bestyrkt kopia av förvärvshandlingen, till exempel köpekontrakt eller gåvobrev
  • en fullmakt om ett ombud för överlåtare/förvärvare undertecknat förvärvshandlingen

Betala avgiften innan du ansöker

Avgiften ska betalas in till Länsstyrelsen Norrbottens bankgiro 5181-9266.
Ange att inbetalningen avser "Förvärvstillstånd" samt fastighetsbeteckning.

Förbered alla handlingar innan du ansöker

Se till att du har alla handlingar redo att bifogas till din ansökan.

Ansökan om förvärvstillstånd för juridisk person

Du behöver fylla i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse för din ansökan.

Förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230)
Förvärvare


Förnamn Efternamn

Till kontaktperson

Hit skickas en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.
Förvärvsegendom
Fastighetsbeteckning för samtliga fastigheter (till exempel Kiruna, Marken, 1:5)
Hektar

Hektar

Hektar

Hektar
Hektar

Hektar

Hektar

Hektar
Handlingar
Dessa handlingar bifogas till ansökan.
Dessa handlingar bifogas till ansökan.

Max 10 MB

Max 10 MB

Max 10 MB

Max 10 MB

Max 10 MB

Max 10 MB
ÖverlåtareAvsikt med förvärvet
Ange avsikt med marken
Ange avsikt med marken


Avgiften har betalats (obligatorisk) * (obligatorisk)
Avgiften har betalats (obligatorisk)


Du kan skicka in bilagor enligt formuläret, via e-post eller via e-tjänsten för komplettering eller yttrande i ärende.

E-post till norrbotten@lansstyrelsen.se
Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

Komplettering eller yttrande i ärende

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss