Dispens eller tillstånd i naturskyddade områden

Här kan du ansöka om tillstånd för åtgärd i skyddade områden som nationalpark, naturreservat, djur och växtskyddsområde eller naturminne. Det går även att ansöka om tillstånd för guidade turer eller vetenskapliga undersökningar.

Fyll i samtliga obligatoriska fält (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga. Denna ansökan gäller ej Natura 2000-tillstånd, biotopsskydd eller strandsskyddsdispens.

Gör så här

  1. Fyll i formuläret.
  2. Klicka på skicka-knappen. Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse på din ansökan.
  3. Betala in ansökningsavgiften.

Ansök om dispens eller tillstånd i naturskyddade områden

Ansökan om dispens eller tillstånd i naturskyddade områden
1. Uppgifter om området


Typ av skyddat område (obligatorisk) * (obligatorisk)
Typ av skyddat område (obligatorisk)
2. Uppgifter om sökande

Förnamn och efternamn eller företagsnamn

Till denna e-postadress skickas en bekräftelse på att din ansökan är emottagen
E-postadress, telefonnummer, postadress
3. Uppgifter om verksamheten - alla typer av verksamhet

Sök upp aktuellt område via kartverktyget Skyddad natur: http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

ÅÅMMDD

ÅÅMMDD
Tidigare dispens (obligatorisk) * (obligatorisk)
Tidigare dispens (obligatorisk)

4. Uppgifter om guidade turer
Typ av guidad tur
Typ av guidad tur


Antal dagar

Deltagare och guider

Rutt, övernattning, guidens utbildningsnivå, om hundspann; ange antal hundar och spann
5. Påverkan

För vetenskapliga undersökningar ska följande uppgifter anges


Tidsplan för projektet
Tidsplan för projektet
Från
Till
Till
Prövningsavgift betald
Prövningsavgift betald


Länsstyrelsen tar ut en prövningsavgift för prövningar av dispenser inom nationalparker eller naturreservat. Avgiften måste betalas in för att din ansökan ska behandlas, avgiften tas ut oavsett om dispens ges eller inte. Om avgiften inte betalas prövas inte ärendet utan avvisas istället. För prövningar av tillstånd inom nationalparker eller naturreservat tas ingen avgift ut.

Skicka in bilagorna enligt formuläret (översiktskarta, karta där området är utmarkerat och fotografier). Om dina bifogade filer tillsammans är större än 15 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp och ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

norrbotten@lansstyrelsen.se.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Så gör du komplettering eller yttrande i ärende

Avgift

För att en dispensansökan ska kunna prövas av Länsstyrelsen behöver du betala en ansökningsavgiften. Avgiften är 2 900 kronor. 

Betala avgiften 2 900 kronor till bankgiro 5181-9266. Ange:

  • spec-kod 23910
  • vem som ansöker
  • vilken nationalpark eller naturreservat som ansökan gäller.

Länsstyrelsen har lång handläggningstid för ansökningar om dispenser eller tillstånd i naturreservat och nationalparker. Räkna med att det tar minst 8 veckor innan du får beslut i ditt ärende.

Kontakt