Medelstora förbränningsanläggningar i Norrbottens län

Här hittar du alla registrerade medelstora förbränningsanläggningar i länet som Länsstyrelsen har tillsynsansvar över.

SSAB Luleå

Säte: Luleå, Adress: Svartövägen 22,

Anläggningens NACE-kod: 24.100

Förbränningsdel 1

Drifttagen: 2021-06-09

Typ: Annan medelstor förbränningsanläggning, Effekt: 9 MW, Verkningsgrad: 89 %

Reningsutrustning: Ingen

Drifttimmar och genomsnittlig last: 500 timmar 100 %,

Typ av bränsle: Övriga fasta bränslen.

Förbränningsdel 2

Drifttagen: 2022-12-01

Typ: Annan medelstor förbränningsanläggning, Effekt: 9 MW, Verkningsgrad: 89 %.

Reningsutrustning: Ingen

Drifttimmar och genomsnittlig last: 500 timmar 100 %.

Typ av bränsle: Övriga fasta bränslen.

Kontakt