Stöd till solceller

Det går inte att längre att ansöka om stöd för solceller hos Länsstyrelsen. Stödet för privatpersoner har ersatts med ett skatteavdrag från 2021. Kommuner och företag som tidigare har skickat in en ansökan kommer att kunna beviljas stöd, under förutsättning att de pengar som regeringen avsatt för 2021 räcker.

Vad gäller för privatpersoner som ansökt 2020 och inte fått stöd?

I vårändringsbudgeten finns beslut om att 260 miljoner kronor ska gå till att fler av de privatpersoner som har installerat och ansökt om solcellsstöd under 2020 ska kunna ta del av stödet. Regeringen har ännu inte tagit fram ett förslag på hur beslutet ska genomföras.

Länsstyrelsen vet i dagsläget inte när förslaget kommer att presenteras och vad som kommer att gälla för de privatpersoner som är berörda. Vi kan alltså inte ge dig någon mer information om ditt specifika ärende just nu.

Så fort vi har mer information kommer vi att uppdatera den här webbsidan.

"Ja till regeringens vårändringsbudget" på Sveriges Riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Solelportalen – en vägledning om solceller på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet: Medel avsätts i vårbudgeten till solcellsstödet hos Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Vad gäller för privatpersoner från 2021?

För privatpersoner har det statliga stödet för solceller från 2021 ersatts med skattereduktion, så kallad skattereduktion för grön teknik. Om du ska installera grön teknik som privatperson kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Det är Skatteverket som hanterar skattereduktionen.

Om skatteavdraget grön teknik för privatpersoner hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Om skatteavdraget grön teknik för installatörer hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Vad gäller för kommuner och företag från 2021?

Det har avsatts totalt 260 miljoner kronor till stödet under 2021 för kommuner och företag. Det går inte att söka stödet nu, utan stöd kan bara lämnas till de som redan skickat in en ansökan under 2020. Stöd kan beviljas med 10 procent av stödberättigade kostnader.

Läs mer i den nya förordningen som trädde i kraft i januari 2021.

Ändrad förordning med förlängt stöd till kommuner och företag Länk till annan webbplats.

Ansökningar som har fått ett beslut

Sista dag för slutförande av solcellsprojekt

Om du redan har fått ett beslut där du blivit beviljad solcellsstöd gäller de datum för slutförande och begäran om utbetalning som anges i ditt beslut från Länsstyrelsen.

Om du har drabbats av förseningar i ditt solcellsprojekt så att det inte är möjligt att slutföra projektet inom den tid som anges i beslutet från Länsstyrelsen behöver du kontakta Länsstyrelsen. Det är viktigt att du gör det innan datumet för slutförande är passerat

Privatpersoner

De datum som anges i ditt beslut gäller. Sista möjliga datum för slutförande av solcellsprojekt är 30 juni 2021 för privatpersoner som fått sin ansökan beviljad.

Kommuner och företag

De datum som anges i ditt beslut gäller. Enligt förändringen i förordningen om solcellsstöd som trädde i kraft 15 januari 2021 förlängs tiden för genomförande för kommuner och företag. Sista möjliga datum för slutförande av solcellsprojekt är 30 september 2021 för kommuner och företag som får sin ansökan beviljad efter 15 januari 2021.

När och hur ansöker jag om utbetalning?

Du behöver först ha fått ett beslut om stöd innan du kan ansöka om utbetalning. Hur och när du senast kan ansöka framgår i beslutet. Om du har ansökt om stöd i pappersform så finns blanketten för utbetalning med i beslutet som skickas ut från Länsstyrelsen. Om du har ansökt via Boverkets e-tjänst så hittar du beslutet i e-tjänsten, där finns även en länk till begäran om utbetalning.

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2021-06-17

Kontakt