Ansökan om deponering av icke-farliga muddermassor

Gör så här

  1. Fyll i samtliga obligatoriska fält (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.
  2. Klicka på skicka-knappen. Kontrollera att du har fått en e-postbekräftelse på din ansökan.
Anmälan om deponering av icke-farliga muddermassor enligt 29 kap. 19 § miljöprövningsförordningen
Sökande


Till denna e-post skickas vår mejlbekräftelse.
Uppläggningsområde
kvadratmeter, m²

Finns risk att massorna spolas ut vid högvatten? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Finns risk att massorna spolas ut vid högvatten? (obligatorisk)

Muddermassor och muddringsområdeAnge diarienummerFinns risk att muddermassorna är förorenade? Ange i så fall av vad. (obligatorisk) * (obligatorisk)
Finns risk att muddermassorna är förorenade? Ange i så fall av vad. (obligatorisk)
Berörda nyttjanderättsinnehavare
Berörda nyttjanderättsinnehavare
Berörda nyttjanderättsinnehavareNyttjanderättsinnehavaren har informerats om åtgärden
Nyttjanderättsinnehavaren har informerats om åtgärden


Enskilda intressen som berörs av åtgärden

För att underlätta Länsstyrelsens handläggning bör fotografier över aktuellt uppläggningsområde bifogas anmälan. Med fotografier kan handläggningstiden förkortas.

Om dina bifogade filer är större än 15 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din länsstyrelse för hjälp.

Kontakt