Stöd för investeringar inom rennäring

Om du vill utveckla ditt företag inom rennäring kan du ansöka om ett investeringsstöd.

Det här kan du få stöd för

Du kan ansöka om stöd om du har ett företag inom rennäring.

De åtgärder du kan söka stöd för är:

  • Investeringar för att öka konkurrenskraften inom rennäring.
  • Investeringar för att förädla jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsprodukter till livsmedel på en lokal marknad
  • Investeringar för att förädla jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsprodukter till livsmedel som leder till fler arbetstillfällen på landsbygden.

På Jordbruksverkets webbplats finns en mer detaljerad lista över vad ditt företag kan söka stöd för.länk till annan webbplats

Om din åtgärd inte finns listad där så kan du inte söka stöd för den.

Kostnaderna för investeringen ska vara minst 100 000 kronor för att du ska få möjlighet till stöd. För renvaktarstugor ska investeringen vara minst 50 000 kronor.

Så här ansöker du

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringarlänk till annan webbplats.

Din ansökan behandlas av Sametinget. När du skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Detta är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för. Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd.

Ansökningarna bedöms efter nationella och regionala prioriteringar, utifrån den regionala handlingsplanen för Landsbygdsprogrammet. Det är endast de prioriterade ansökningarna som får stöd.

De nationella prioriteringarna för ökad konkurrenskraft finns på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Om ditt stöd beviljas ska du ansöka om utbetalning i efterhand. Detta gör du via Jordbruksverkets e-tjänst för utbetalning.länk till annan webbplats

Det du har fått investeringsstöd för måste finnas kvar i fem år. Om ditt företag till exempel byter ägare måste den nya ägaren överta åtagandet för investeringen annars kan du bli tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Kontakt

Sametinget https://www.sametinget.se/

Telefon Telefonnr