Investeringar i kommersiell och offentlig service

Vill du investera i den lokala servicen på landsbygden? Då kan du söka stöd för det.

Projektstöd för investeringar i kommersiell och offentlig service finns till för att den lokala servicen på landsbygden ska kunna bevaras och utvecklas. Stöd kan gå till dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar, andra serviceställen samt distributions- och logistikanläggningar.

Vem kan få stöd?

 • Myndigheter
 • Kommuner
 • Landsting och regioner
 • Företag
 • Föreningar och andra organisationer

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Vad prioriteras i Norrbotten?

I Norrbotten prioriteras investeringar som:

 • Bidrar till målen i det regionala serviceprogrammetPDF.
 • Ökar utbudet av service på orten/bygden.
 • Gynnar bygdens attraktionskraft.
 • Bibehåller och/eller ökar servicen i ett område med långt till motsvarande service.

Hur stort är stödet?

Du kan få upp till 50 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

I vissa fall kan du få upp till 90 procent av dina utgifter i stöd, och då måste utgifterna vara minst 30 000 kronor.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

I Norrbotten är högsta stödbelopp 200 000 € per stödmottagare.

För att få 90 procent av utgifterna i stöd måste någon av följande punkter vara uppfyllda:

 1. Investeringar i förbättrad tillgänglighet.
 2. Investering vid uppstart av nedlagd butik.
 3. Investeringar för bättre miljö och klimat som exempelvis energieffektivisering.
 4. Investeringar för att komplettera ett försäljningsställe med andra grundläggande servicefunktioner som exempelvis olika typer av ombudsverksamheter så som post- och pakethantering eller apotek.
 5. Försäljningsstället ryms inom prioriterat område i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen.

En ersättningsinvestering för kyl- och frysutrustning kan ges 90 procent i stöd om den kan motiveras utifrån någon av punkterna 1-4 ovan.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Beslutsomgångar

Detta stöd har beslutsomgångar. Det betyder att alla ansökningar som kommer in mellan två givna datum bedöms i konkurrens med varandra. Det betyder också att endast de ansökningar som bäst uppfyller målen i programmet kommer att få stöd.

Den gällande beslutsomgången är från 1 januari till 1 juni 2019. Din kompletta ansökan ska alltså vara inne senast 1 juni 2019.

Datum för kommande beslutsomgångar under 2019 är preliminärt 15 augusti och 30 november. Detta gäller under förutsättning att det finns medel kvar i aktuell budget.

Beslutsomgångar

Detta stöd har beslutsomgångar. Det betyder att alla ansökningar som kommer in mellan två givna datum bedöms i konkurrens med varandra. Det betyder också att endast de ansökningar som bäst uppfyller målen i programmet kommer att få stöd.

Den gällande beslutsomgången är från 1 januari till 1 juni 2019. Din kompletta ansökan ska alltså vara inne senast 1 juni 2019.

Datum för kommande beslutsomgångar under 2019 är preliminärt 15 augusti och 30 november. Detta gäller under förutsättning att det finns medel kvar i aktuell budget.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Detta är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet

Rådgivning till serviceställen

Har du butik, drivmedelsanläggning eller servicepunkt på landsbygden i Norrbotten? Då  kan du få rådgivning via Landsbygdsprogrammet till låg kostnad för dig.

Vad får du och vad kostar det?

Rådgivningen som erbjuds kan innehålla en eller flera av följande delar:

 • Affärsutveckling
 • Energikartläggning
 • Energirådgivning

Tillsammans med rådgivaren bestämmer du vad ni ska fokusera på i ditt företag.

Ditt företag betalar 30 procent av den totala kostnaden. Om rådgivarens kostnad är 1000 kr/h så betalar du alltså 300 kr/h. Det beloppet fakturerar rådgivaren ditt företag direkt. Den övriga delen fakturerar rådgivaren länsstyrelsen. Du behöver alltså inte ligga ute med pengar eller rekvirera några medel.

Vem kan få rådgivning?

Du som är servicegivare, med det avses aktörer som inryms inom ramen för kommersiell och viss offentlig service som tillhandahar:

 • ett mångsidigt utbud av dagligvaror. Med dagligvaror avses varor såsom livsmedel, drycker, tobak och hushållsartiklar som konsumenter köper flera gånger i veckan. Med mångsidigt avses ett utbud om minst 1000 olika artiklar varav varugrupperna mejeri, charkvaror, ägg, färskt bröd, och grönsaker bör finnas representerade och/eller,
 • Drivmedel, det vill säga en drivmedelsanläggning.


Servicegivaren ska också bedriva sin verksamhet i fasta lokaler där produkterna ska finnas till försäljning på åretruntbasis.

Vem är rådgivaren?

Rådgivningsföretaget som är upphandlat är Agneta Sörman - Euro Trade Consulting. Här nedanför hittar du ytterligare information om rådgivaren.

Har du tankar, idéer och visioner om att starta eget eller att utveckla ditt befintliga företag? Men inte tagit steget, tycker det känns för krångligt med byråkrati och blanketter, saknar finansiärer eller helt enkelt inte riktigt vet vilket steg som ska tas för att nå den utveckling du tänker dig?                         

Jag kan hjälpa dig att ta steget, att hitta vägarna som leder till ett växande företag. Jag har under 15 års tid arbetat med att hjälpa företag att starta och utvecklas och förstår vilka utmaningar ett företag kan ställas inför. Söker ni lösningar för att finansiera er verksamhet eller investering? Behöver ni hjälp med att arbeta fram möjliga vägar för att ert företag ska växa? Eller behöver ni hjälp att omsätta era idéer till verklighet? Välkomna att kontakta mig med era funderingar så hittar vi den smidigaste och roligaste vägen framåt!

Jag har i olika roller arbetat med företags utveckling, främst med finansiering och rådgivning inom affärsutveckling. Jag gillar livet på landet, närheten till naturen, renovera på mitt hus, gamla fina bilar och rockabilly, härliga upplevelser med familj och vänner, en god middag tillagad på egna och lokala råvaror och att få hjälpa företag och företagare på landsbygden att växa och utvecklas – det ger mig inspiration!

 Läs mer på min hemsida www.etracolänk till annan webbplatsn.selänk till annan webbplats

"If you do what you've always done – you'll get what you've always gotten"  - Tony Robbins

Kontakta Agneta

​​Agneta Sörman, rådgivningskonsult, tel: 070-329 49 10

e-post: info@etracon.se

Kostnad

Operativ tid: 900 kr/h, Restid: 400 kr/h, Priserna är exklusive moms

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Investeringar i kommersiell och offentlig service (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län