Förmedling av stängslingshjälp

Det finns möjlighet att få hjälp att nödstängsla för betesdjur i Norrbottens län med anledning av sommarens torka. Om du är djurägare och har foderbrist kan du anmäla ditt intresse här.

Villkor

  • Förmedlingen av stängslingshjälp gäller endast provisoriska stängsel.
  • Du måste själv tillhandahålla material som stolp, tråd, verktyg med mera och vara på plats för att visa var stängslet ska dras.
  • Du behöver inte själv äga marken som ska stängslas, men du ansvarar för att ha kommit överens med markägaren om att marken får betas och stängslas. Se till att välja ut betesmarker och andra marker som har foder åt betesdjur.

Upplägg, prioritering och ansvar

Skogsstyrelsen arbetsleder arbetslagen från Naturnära jobb som kan rycka ut och stängsla i hela länet. Länsstyrelsen samordnar stängslingshjälpen och prioriterar vad som ska göras. Om det blir många ansökningar kommer vi att prioritera vilka som har störst behov och vad som ger störst effekt.

Om marken ligger på platser som inte kan nås med bil så är det lantbrukaren/djurägaren som sköter transporten av material och arbetslag från närmaste bilväg till stängslingsplatsen.

Länsstyrelsen förmedlar stängslingsuppdragen till Skogsstyrelsens arbetsledare, som kontaktar djurägaren och bokar in stängslingshjälpen.

Bakgrund

Stängslingen kommer att utföras av arbetslag inom Naturnära jobb, som är en statlig utbildnings- och jobbsatsning för att arbetssökande som är nyetablerade i Sverige eller som varit utan arbete en längre tid ska komma i arbete. Skogsstyrelsen arbetsleder arbetslagen som utbildas och tränas till jobb inom de gröna näringarna.

Initiativet till stängslingshjälp har tagits av LRF och hjälpen riktas till alla djurägare i Norrbottens län.

Anmälan av intresse för stängslingshjälp

Du som lantbrukare med foder-/betesbrist kan anmäla ditt intresse för stängslingshjälp till kai.oja@lansstyrelsen.se. Ange dina kontaktuppgifter, i vilken kommun du bor, djurslag, hur lång sträcka som behöver stängslas, hur akut ditt behov är samt om du har material redo.

Kontakt