26 feb 2020 klocka 09.30 - 16.00

Nätverksträff TIA

Foto: Länsstyrelsen

Att tillgodose asylsökandes behov av en meningsfull fritid under väntetiden i asylprocessen är en viktig del i etableringsprocessen. Organisationer som anordnar, eller vill anordna, verksamhet för asylsökande i Norrbottens län bjuds in för att ta del av aktuell information och utbyta erfarenheter med andra aktörer. 

TIA - tidiga insatser för asylsökande

Syftet med träffarna är att underlätta för statliga, kommunala och civila aktörer att samverka, så att asylsökande i kommunen ska få en så bra start som möjligt.

9.00 Introduktion av dagen
Lilian Sahlin och Anna-Maria Lundkvist-Monroy, Länsstyrelsen

Nedslag i insatser
Få mer inblick i några av TIA-insatserna!
Migrationsverket Asylplatser i länet, reseersättning, AT-UND m.m.
Emma Jakobsson, Migrationsverket.

12:00-13:00 Lunch

Aktivitetskalendern
Nya aktivitetskalendrar finns tillgängliga – sprid dem! Saknas några av era? Komplettera! Anna-Maria Lundkvist-Monroy Länsstyrelsen.

Workshop och erfarenhetsutbyte
Få inspiration, diskutera utmaningar och möjligheter utifrån nuläget.
Länsstyrelsen håller i passet, alla deltar!

14:30 Fika

Projektet Integration & Tillväxt
Projektet är slut, men vad händer nu?
Anna-Maria Lundkvist-Monroy, Länsstyrelsen.

Utlysning av medel
Info om utlysning av medel för tidiga insatser för asylsökande
Lilian Sahlin, Länsstyrelsen

Skrivarstuga
En ny utlysningsomgång för tidiga insatser för asylsökande är i gång.
Är ni i startgroparna att skriva en ansökan? Eller kommit en bit på väg? Kanske letar ni samverkanspartners? Vill bolla idéer? Vad ska man egentligen skriva under alla rubriker? Vad finns för behov? Var finns behov? Ni får möjlighet att skriva er TIA-ansökan och få stöd av Länsstyrelsen och eventuellt av andra aktörer på plats.
Lilian Sahlin och Anna-Maria Lundkvist Monroy, Länsstyrelsen.

16:00 Tack för idag!

VAR: Folkets hus, Boden

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri. Vi bjuder på lunch och fika

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 feb 2020

Kontakt

Anna-Maria Lundkvist-Monroy

Projektledare för "Integration och tillväxt i Norrbotten"