04 feb 2020 klocka 09.00 - 16.00

Kommundag om främmande invasiva arter

Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten bjuder in alla kommuner i länen till ett gemensamt heldagsmöte för information och diskussion kring kommande arbete med invasiva främmande arter.

ANMÄLAN: Anmäl dig direkt till Lena Bondestad, se kontaktuppgifter nedan

VAR: Medlefors folkhögskola och konferens, Skellefteå

KOSTNAD: Mötet är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 jan 2020

Kontakt