18 dec 2019 klocka 13.00 - 16.00

Möte om privat och offentlig samverkan vid höjd beredskap

Länsstyrelsen och Försvarsmakten bjuder in företrädare för näringsliv och företagande i Norrbottens län, till ett möte om samverkan vid höjd beredskap.

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen för att kunna hantera situationer med höjd beredskap återupptagits. För att öka samhällets totala förmåga att hantera ett ökat säkerhetsläge måste beredskapsplaneringen koordineras på alla samhällsnivåer, nationellt, regional och lokalt och dessutom mellan offentliga och privata aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att utveckla samarbetet med näringslivet inom ramen för den pågående totalförsvarsplaneringen.

I nära samverkan med Försvarsmakten Militär Region Nord önskar Landshövding Björn O. Nilsson öppna upp för ett tillfälle att informera er om den pågående totalförsvarsplaneringen och tillsammans med er diskutera möjligheter och förutsättningar för samverkan.

Inbjudan går ut till företagsledningar och branschorganisationer inom de sju prioriterade samhällsviktiga verksamheter för totalförsvaret.

Varmt välkomna!

Björn O. Nilsson, Landshövding i Norrbottens län

Frågeställningar

  • Hur kan näringslivet få löpande information om den utveckling som sker på området?
  • Hur kan egendom, fordon, utrustning och personal vid företag inom samhällsviktig verksamhet påverkas?
  • Vad säger nuvarande lagstiftning och de senaste utredningarna?
  • Vilka lämpliga former för ett långsiktigt samarbete kan initieras under kommande år?

Hållpunkter


13.00

Inledning av Landshövdingen i Norrbottens län
Information från Länsstyrelsen och Försvarsmakten

14.00

Fika

14.30

Gruppdiskussioner: Hur kan vi stödja varandra i totalförsvarsplaneringen och vid händelse av allvarliga samhällsstörningar?

15.30

Uppsummering och framåtblickande

16.00

Avslut


Enligt den nationella risk och förmågebedömningen från MSB och Försvarsmakten är de sju prioriterade samhällsviktiga områdena energiförsörjning, livsmedel-och dricksvatten, information och kommunikation, finansiella tjänster, skydd och säkerhet, transporter, hälsa och sjukvård.

För eventuella frågor, kontakta:
Karin Lindgren
karin.lindgren@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 5483

VAR: Clarion Hotell, Luleå

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 dec 2019

Anmäl dig

Kontakt