14 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

Inbjudan till avloppsseminarium med Naturvårdsverket

Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län arrangerar ett seminarium där Naturvårdsverket deltar för att informera och diskutera om den nya vägledningen till föreskriften om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS 2016:6).

Seminariet riktar sig till såväl kommunala miljöinspektörer som verksamhetsutövare och konsulter som tar fram underlag och tolkar föreskriften. Förhoppningen är att seminariet ska nå en bred målgrupp för att ge möjlighet att lyfta frågor och problematik samlat vid de regionala seminarierna. Även den kommande EU-rapporteringen med deadline i juni 2020 kommer att tas upp.

Länsstyrelsen bjuder på lunch och fika under dagen. Kom ihåg att ange om ni önskar specialkost i anmälningsformuläret.

VAR: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Stationsgatan 5, 971 86 Luleå. Lokal: Stora Björn

KOSTNAD: Avgiftsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 okt 2019

Anmäl dig

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt

Elin Sandqvist

Miljöhandläggare