18 okt 2019 klocka 13.00 - 16.00

Hur ser framtiden ut för handlare på länets landsbygd?

Foto: Johnér/Matilda Holmqvist

Under Samtal på Residenset förs informella rundabordssamtal mellan inbjudna gäster och Länsstyrelsens högsta ledning.

Det övergripande målet är att bidra till hållbar utveckling i Norrbottens län, i linje med FN:s globala hållbarhetsmål –Agenda 2030.

Syftet med samtalen är att tematiskt belysa utmaningar och möjligheter för länets utveckling. Under samtalen belyses även mer konkreta förslag eller initiativ.

Genom dialogen driver deltagarna den hållbara utvecklingen framåt och verkar tillsammans för Norrbottens bästa.

Norrbotten består av 25 % av landets yta men har bara 2,5 % av landets
befolkning vilket medför stora utmaningar. Dessa faktorer påverkar starkt
tillgången till kommersiell och offentlig service.

På många orter räcker underlaget inte till för att upprätthålla en kommersiellt gångbar verksamhet och samtidigt är tillgången till kommersiell service en av de faktorer som bidrar till att avgöra frågan om landsbygdens avveckling eller utveckling.

 • Vilka är handlare på landsbygdens största möjligheter och utmaningar,
  och vilka är förutsättningarna?
 • Vilket behov av stöd finns (exempelvis strategiskt eller ekonomiskt)?
 • Hur skapar vi en hållbar landsbygd?
 • Vilket behov av grundläggande betaltjänster (kontantuttag,
  betalningsförmedling, dagskassedeponi) finns?
 • Hur kan handlare på landsbygden bidra till en
  hållbar, levande landsbygd?
 • Vad kan vi andra lära av varandra?
 • Vilken utveckling vill vi se om 5-10 år?

  För deltagande vid mötet krävs en inbjudan.

VAR: Residenset, Länsstyrelsen

KOSTNAD: ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 okt 2019

Kontakt