20 nov 2019 klocka 09.30 - 15.30

Barnkonventionen från FN till svensk lag

En nationell och regional konferens om hur länets samhällsaktörer kan arbeta tillsammans för att på bästa sätt förverkliga barnkonventionens principer i regioner och kommuner.

Den 20 november 2019 är det 30 år sedan FN antog konventionen om barnets rättigheter och från och med den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag. Barnombudsmannen, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen, Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten, Rädda Barnen och Rättighetscentrum Norrbotten bjuder in till en dag om hur vi förverkligar principerna från Barnkonventionen i Norrbotten. Det handlar om barns lika värde, barns bästa, alla barns rätt till liv och utveckling samt deras rätt att uttrycka och få sin mening respekterad, i Sverige och i Norrbotten.

Kort om programmet

Konferensens målgrupp är framför allt förtroendevalda samt chefer i länets kommuner och inom Region Norrbotten. Under konferensen delar vi erfarenheter och arbetssätt i dialogform. Dagens program består dels av webbsändningar av Barnombudsmannen, dels av regionalt innehåll.

Se bifogat program för detaljer. Programmet uppdateras löpande.

Konferensen är ett samarbete mellan Barnombudsmannen, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbotten kommuner, Region Norrbotten, Rädda Barnen och Rättighetscentrum Norrbotten.

VAR: Kulturens hus i Luleå

KOSTNAD: Eventet är kostnadsfritt. Vi bjuder på lunch

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 nov 2019

Anmäl dig här

Kontakt