02 jul 2019 klocka 14.00 - 14.50

Centrum för cybersäkerhet - nödvändigt?

På nationell nivå delas ansvaret för cybersäkerhet mellan flera myndigheter. Ingen har det yttersta ansvaret. Försvarsmakten och Kungl. Tekniska Högskolan har tecknat samarbetsavtal. Fler myndigheter är på gång. Vad förväntas av ett nationellt centrum för cybersäkerhet?

2017 antogs en nationell strategi för informations- och cybersäkerhet. I regeringsförklaringen 2019 aviserades uppbyggnaden av forskning och utveckling inom cybersäkerhet som ett prioriterat område. Där uttrycktes också ambitionen att bilda ett nationellt center för att stödja myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv, organisationer och privatpersoner. Seminariet tar upp vilka förutsättningar som erfordras, vad som bör ingå och vad som förväntas av ett center som skall stärka landets informations- och cybersäkerhet.

Medverkande

  • Allan Widman, ledamot försvarsutskottet
  • Marie Axelsson, ledamot försvarsutskottet
  • Rebecca Ihrfors, CIO Försvarets Materielverk
  • Pia Sandvik, VD RISE
  • Björn O. Nilsson, landshövding Norrbottens län
  • Pär Weihed Prorektor Luleå Tekniska Universitet

Moderator

Jeanette Nilsson, RISE

 

VAR: Norrbottensarenan, Almedalen - Cramérgatan 8, trädgården

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt

Fredrik Hedlund

Kommunikationschef

Telefon 010-225 54 23, 072-717 70 91