16 sep 2019 klocka 09.30 - 16.00

Natur i Norrbotten och klimatförändringar

Framtida förutsättningar - Förväntade förändringar i Norrbotten

SMHIPDF

EcogainPDF

”Människan och miljön – är en värderingsförändring som möter
Agenda 2030 målens utmaningar möjlig?”

Bi PuranenPDF

Utmaningar idag och framtidens lösningar utifrån regionala
klimatförändringar

BesöksnäringenPDF

RennäringenPDF

SkogsnäringenPDF

JordbrukPDF

JaktPDF

SportfiskePDF

Här är den skriftliga dokumentationenPDF

Här kan du se videoinspelningen från konferensenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välkommen till konferensen Miljöforum Norr 2019 den 16 september. Hur påverkas vi av klimatförändringarna och vad kan vi göra?

Temat för årets konferens handlar om hur det förändrade klimatet påverkar vår natur. Hur ser förutsättningarna ut i Norrbotten 2050 för friluftsliv och olika näringar som skogsbruk, rennäring och besöksnäring. Vi hoppas på en dag då vi ska få ökad förståelse för framtidens Norrbotten och vad vi kan göra.

Miljöforum Norr är en återkommande regional konferens om aktuella miljöfrågor i Norrbotten som Länsstyrelsen arrangerar.

Anmälan och program

Se bifogat program för mer information. Programmet är preliminärt och uppdateras löpande.

Anmälan via formuläret nedan senast 30 augusti 2019.

Här anmäler du dig

Så hanterar Länsstyrelsen personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Kulturens Hus i Luleå

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Länsstyrelsen bjuder på lunch och fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 aug 2019

Kontakt