04- 05 jun 2019 klocka 09.30 - 15.30

Regional samverkanskurs

Kursens syfte är att ge deltagarna en ökad kunskap om strategierna för samverkan samt kriskommuniation vid samhällsstörningar. Du som deltagare får en ökad förståelse för egen och andra organisationers roll, ansvar och agerande och hur det påverkar helheten vid samhällsstörningar.

Kursen är nätverksbildande och innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska moment som seminarieövningar.

Deltagarna är kursens viktigaste resurs och utbildningen förutsätter att du som deltagare bidrar med erfarenheter och kunskap om den egna organisationen.

Kursen riktar sig till personal som i sitt arbete har behov av att kunna initiera, delta och leda samverkan på strategisk- och ledningsnivå för kommunal- och regional verksamhet.

  • Polisens staber vid särskild händelse
  • Kommunala krisledningsstaber eller förvaltningar
  • Räddningstjänstens staber
  • Regionala och lokala krisledningar ifrån organisationerna i Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor
  • Länets kriskommunikatörer

Av praktiska skäl är antalet deltagare begränsat till 35 personer. Ambitionen är att sammansättningen av kursdeltagare från olika organisationer ska vara så bred som möjligt. Vi kommer därför att göra ett urval bland samtliga anmälda. Du kommer att få informera om du eventuellt inte kunnat beredas plats vid kursen. Ytterligare information inför kursen skickas till dig före kursstart.

Kursdeltagarna förbinder sig att närvara under hela utbildningstiden. 

  • Boende och mat ingår.
  • Deltagarna står själva för eventuella resekostander.
  • Vid uteblivet deltagande faktureras deltagaren faktiska kostnader för utbildningen.

Läs hela programmet härPDF

VAR: Hotell Storforsen, Älvsbyn kommun

KOSTNAD: Kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 maj 2019

Anmäl dig

Kontakt