10 dec 2018 klocka 12.00 - 17.00

Regionalt skogsprogram för Norrbotten - konferens

Konferensen "Regionalt skogsprogram Norrbotten" arrangeras i Luleå den 10 december av Länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten och Skogsstyrelsen. Alla som intresserade hälsas välkomna!

Skogsstyrelsen har beviljat Länsstyrelsen Norrbotten 1,5 miljoner för att ta fram ett regionalt skogsprogram. Skogsprogrammet ska öka samsynen kring skogen som resurs för ett hållbart samhälle och en växande bioekonomi. Den aktuella konferensen hålls som en del i arbetet som sker i samverkan med Region Norrbotten och Skogsstyrelsen. Även andra forum för debatt och diskussion kommer att erbjudas. Arbetet kommer att utgå från fem fokusområden som regeringen har tagit fram:

• Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta
• Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
• Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass
• Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete
• Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

VAR: Quality hotel, Luleå

KOSTNAD: kostnadsfritt deltagande

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 dec 2018

Kontakt