Företag som vårdar en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden eller blir mer tillgänglig och användbar för allmänheten kan ansöka om bidrag från Länsstyrelsen.

Kulturhistoriska miljöer