Utveckling av landsbygder

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag samt föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos länsstyrelsen för olika typer av investeringar som till exempel främjar utveckling av verksamheter eller bidrar till nya jobb på landsbygden.

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället.

Grundläggande betaltjänster

 Stöd till bredbandsutbyggnad

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället.

Stöd till bredbandsutbyggnad

Investeringar i kommersiell och offentlig service

Projektstöd för investeringar i kommersiell och offentlig service finns till för att den lokala servicen på landsbygden ska kunna bevaras och utvecklas.

Investeringar i kommersiell och offentlig service

 Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

Du kan söka stöd för att bidra till loka utveckling av natur- och kulturmiljöer i jordbrukslandskapet. Stödet ska bidra till utveckling av attraktiva boendemiljöer, främja friluftsliv och rekreation och besöksnäringen

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

Investeringar i småskalig infrastruktur

Projektstöd för investeringar i småskalig infrastruktur finns till för att uppmuntra till utveckling av den småskaliga infrastrukturen på landsbygden.

Investeringar i småskalig infrastruktur

Stöd till hembygdsgårdar

Projektstöd för hembygdsgårdar finns till för att ta tillvara på och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Stöd till hembygdsgårdar

 Utveckling med bygdemedel

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen.

Utveckling med bygdemedel 

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsrogrammet ska skapa förutsättningar för en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling av landbygden.Tillsammans med ett regionalt landsbygdsråd har Länsstyrelsen skrivit en regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet. Handlingsplanen är bland annat till för att kunna visa dig som söker stöd vilka ansökningar som prioriteras och varför.

Länets regionala handlingsplan är godkänd. I den regionala handlingsplanen kan du läsa vilka prioriteringar som finns i Norrbotten samt hur ansökningarna kommer att bedömas.

Regionala handlingsplanen för NorrbottenPDF

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län