Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ansvarar för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna utbyta erfarenheter efter en samhällsstörning.

Frivilliga utgör en viktig del i samhällets krisberedskap. När kriser och större olyckor inträffar kan det visa sig att ordinarie planerade resurser inom krisberedskapen inte räcker till. I det läget behöver de aktörer som hanterar krisen förstärkning. Vi tydliggör, tillgängliggör och utvecklar frivilliga förstärkningsresurser i samhällets krisberedskap.

Frivilliga inom krisberedskap MSBlänk till annan webbplats

Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning

Vid en större samhällsstörning håller Länsstyrelsen ihop arbetet i länet. De berörda aktörerna, som till exempel kommunerna, räddningstjänst, sjukvården och polisen, delar information och lägesbild med syftet att koordinera åtgärder.

Under en samhällsstörning samordnar Länsstyrelsen kommunikationen i länet så att kommuner, sjukvård, polisen med flera ger relevant och riktig information till allmänhet och media.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, eller för att begränsa skadeverkningarna samt återföring av erfarenheter efter en samhällsstörning.

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

För tredje året i rad genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med landets kommuner Krisberedskapsveckan i Sverige.

Under vecka 19, den 6-12 maj 2019 är kommuner, frivilligorganisationer och andra aktörer med och arrangerar aktiviteter för att förbättra människors riskmedvetenhet. Fler ska veta hur de kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

 

 

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Elen försvinner och det kommer inget vatten i kranen. Ingen vet varför eller hur länge det kommer att vara så. Hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället?

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) startat #krisberedskapsveckan tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

Under krisberedskapsveckan 2018 skickade MSB ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll i Sverige. Syftet med informationen i broschyren är att är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it- attacker och militära konflikter ger.

Broschyren finns i en version med lättläst svenska, inläst på svenska och engelska, i punktskrift, på teckenspråk och översatt till 14 språk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På www.dinsäkerhet.se hittar du svar på frågor om krisberedskap.länk till annan webbplats

Långsiktig utveckling
Krisberedskapsveckan är tänkt att bli en årligt återkommande satsning. MSB vill underlätta framför allt för kommunerna när det gäller att kommunicera och väcka invånarnas engagemang för vår gemensamma säkerhet och beredskap.

För ännu mer fördjupad information, se gärna uppstartskonferensen från 7 mars i Stockholm.

Varje kommun kan fritt använda det kampanjmaterial som MSB har tagit fram. På MSB:s hemsida finns både tryckt och digitalt material samt en bildbank som som kommunerna kan använda. Materialet finns tillgängligt på www.msb.se/krisberedskapsveckanlänk till annan webbplats.

Använd hashtag #Krisberedskapsveckan för kommunikation om veckan.

FAQ om Krisberedskapsveckanlänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län