Bostäder

Länsstyrelsen stöttar samfällighetsföreningar och kan ge föreningar stöd till att bygga eller renovera bostäder för äldre personer.

Samfällighetsföreningar

Information om hur vi hjälper till om din samfällighetsförening saknar förmåga att besluta om föreningsstämma eller om en syssloman behövs i föreningen och om hur du ansöker om att upplösa en samfällighetsförening.

Stöd till bostäder för äldre

Information om stöd till att bygga eller renovera bostäder för äldre personer.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län