Anmäl uppställningsplats för bin

När du startar eller tar över en biodling ska du anmäla uppställningsplatser för dina bin. Vid förändring av dina uppställningsplatser ska Länsstyrelsen informeras inom en vecka. Fyll i formuläret för att anmäla uppställningsplats för dina bin.

Ta fram koordinater för uppställningsplats

Koordinaterna för din uppställningsplats får du fram så här:

  1. Gå in på Eniros karta Länk till annan webbplats.
  2. Dubbelklicka eller zooma in till den exakta uppställningsplatsen.
  3. Högerklicka på den exakta platsen
  4. Välj Visa GPS-koordinater i verktygsfältet och klicka på din uppställningsplats. Du kan flytta markören tills du står helt rätt.
  5. Kopiera koordinaterna under rubriken SWEREF99 TM (nord, öst) och klistra in dem i fältet "Geo. koordinater".
Bilden visar var du kopierar koordinaterna

Bilden visar var du kopierar koordinaterna

Anmäl uppställningsplats för bi

Anmäl uppställningsplats för bi
Min biodling bedrivs i (obligatorisk) * (obligatorisk)
Min biodling bedrivs i (obligatorisk)

Hit skickar vi även en bekräftelse på din anmälan
Välj det alternativ som passar bäst för din anmälan (obligatorisk) * (obligatorisk)
Välj det alternativ som passar bäst för din anmälan (obligatorisk)Uppställningsplats 1

Ange fullständig fastighetsbeteckning med kommunnamn, traktnamn, blocknummer och enhetsnummer, exempelvis "LULEÅ kommun LULEÅ 1:1"
Bigården används för (obligatorisk) * (obligatorisk)
Bigården används för (obligatorisk)
Ange om du utövar handel, import, export eller handel med andra biodlare i Sverige. Skriv även var eventuell parningsplats och tillfällig uppställningsplats.
Uppställningsplats 2

(om anmälan gäller fler platser)


Uppställningsplats 3

(om anmälan gäller fler platser)


Så används informationen om uppställningsplatser

För att bitillsynsmännen vid ett utbrott av amerikansk yngelröta ska kunna besiktiga alla bikupor inom tre kilometers radie från det smittade bisamhället måste de veta var bisamhällena finns.

Anmälningarna om uppställningsplats används även för statistik om hur många bisamhällen det finns i Sverige. Den informationen används bland annat när Sverige söker medel från EU.

Är du godkänd biodlare så måste dina hem och utbigårdar vara anmälda till Länsstyrelsen för att du ska kunna flytta samhällen mellan dem.

Om du vill anmäla fler än tre uppställningsplatser kan du fylla i en excel-fil och skicka in direkt till norrbotten@lansstyrelsen.se. Uppgifterna i de röda kolumnerna fyller du bara i en gång, och sedan fyller du i uppställningsplatserna en per rad i de blå kolumnerna.

Excelfil för anmälan av mer än tre uppställningsplatser Excel, 21.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Anmäl via blankett 

Om du inte har möjlighet att anmäla dina uppställningsplatser via vårt webbformulär kan du använda jordbruksverkets blankett.

Jordbruksverkets blankett Anmälan av innehav av bisamhällen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss