Anmäl uppställningsplats för bi

Fyll i formuläret för att anmäla uppställningsplats för dina bin.

Mer än tre uppställningsplatser

Om du har mer än tre uppställningsplatser kan du fylla i en excel-fil och skicka in direkt till norrbotten@lansstyrelsen.se. Uppgifterna i de röda kolumnerna fyller du bara i en gång, och sedan fyller du i uppställningsplatserna en per rad i de blå kolumnerna.

Excelfil för anmälan av mer än tre uppställningsplatser Excel, 21.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Anmäl via blankett 

Om du inte har möjlighet att anmäla dina uppställningsplatser via vårt webbformulär kan du använda jordbruksverkets blankett.

Jordbruksverkets blankett för anmälan av uppställningsplatser Länk till annan webbplats.

Ta fram koordinater för uppställningsplats

Koordinaterna för din uppställningsplats får du fram så här:

  1. Gå in på Eniros karta Länk till annan webbplats.
  2. Dubbelklicka eller zooma in till den exakta uppställningsplatsen.
  3. Högerklicka på den exakta platsen
  4. Välj Visa GPS-koordinater i verktygsfältet och klicka på din uppställningsplats. Du kan flytta markören tills du står helt rätt.
  5. Kopiera koordinaterna under rubriken SWEREF99 TM (nord, öst) och klistra in dem i fältet "Geo. koordinater".
Bilden visar var du kopierar koordinaterna

Bilden visar var du kopierar koordinaterna

Anmälningsformulär för uppställningsplats för bi

Så används informationen om uppställningsplatser

För att bitillsynsmännen vid ett utbrott av amerikansk yngelröta ska kunna besiktiga alla bikupor inom tre kilometers radie från det smittade bisamhället måste de veta var bisamhällena finns.

Anmälningarna om uppställningsplats används även för statistik om hur många bisamhällen det finns i Sverige. Den informationen används bland annat när Sverige söker medel från EU.

Är du godkänd biodlare så måste dina hem och utbigårdar vara anmälda till Länsstyrelsen för att du ska kunna flytta samhällen mellan dem.

Kontakt