Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av tama djur. Du kan göra anmälan genom att ringa eller skicka brev. Vi ser gärna att du uppger ditt namn men du har rätt att vara anonym när du anmäler. Kommunerna och polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.

Rådgör om du är osäker

Ring och rådgör med en djurskyddshandläggare om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att anmäla. Vi får många anmälningar som visar sig vara obefogade och djuren mår bra. Det tar tid att kontrollera anmälningar och den tiden används bäst för djur som verkligen far illa.

Anmäl endast djur i länet

En anmälan måste gälla djur eller djurhållare i Norrbottens län. Om din anmälan gäller djur i andra län kontaktar du Länsstyrelsen i det aktuella länet.

Den som blir anmäld har rätt att se hela anmälan samt de kontaktuppgifter som anmälaren eventuellt har angett. Du kan anmäla anonymt om du inte anger ditt namn eller övriga kontaktuppgifter när du anmäler per telefon. Du kan även skicka brev via posten om du vill vara anonym. Ange inte ditt namn eller kontaktuppgifter i brevet.

Skicka brevet till följande adress:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå.

Om du skickar din anmälan via e-post så syns avsändaruppgifterna som lämnas ut vid begäran.

Om du vill anmäla förvildade katter måste du ange ditt namn i anmälan. Detta beror på att det kan vara svårt att hitta dessa katter vid en kontroll.

Vad händer sen?

Anmälan diarieförs, det vill säga skrivs in i Länsstyrelsens system för att hantera ärenden. Anmälan får därigenom ett eget diarienummer. Beroende på hur allvarlig anmälan är, kan det ta olika lång tid innan en djurskyddshandläggare kontrollerar djuren.

Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den anmälan gäller eller någon annan.

Gör en anmälan

Du kan anmäla misskötsel av tama djur via telefon och e-post. Beskriv djuren noga och ange en adress eller vägbeskrivning till djuren. Det är också bra om du kan ange vem som äger eller sköter djuren. Tänk på att göra anmälan när misskötseln pågår och inte i efterhand.

Beskriv noga

Tänk på att beskriva noggrant vad du menar. Om du anser att ett djur är magert. Hur ser du att det är magert? Sticker ryggraden ut, är halsen smal, ser man revbenen etc.

Djurskyddstelefonen

Misstänker du att tama djur far illa? Djurskyddstelefonen är öppen vardagar 9—12. Du kan vara anonym.

Telefon Länsstyrelsens djurskyddshandläggare 010-225 54 99

Övrig tid

Telefon Polisen 114 14

Akuta ärenden

Vid pågående misshandel av djur, till exempel om sett du någon sparka eller slå ett djur.

Telefon till Polisen för anmälan om djurplågeri, 112

Andra typer av djurärenden

Om ditt ärende inte gäller misskötsel av tama djur utan något annat djurärende ska du kontakta polisen eller kommunen.


Typ av ärende

Ansvarig

Störningar från djur

Kommunen

Vilda djur i tätbebyggda områden

Kommunen

Luktproblem från djur

Kommunen

Lösspringande djur

Polisen

Bortsprungna djur

Polisen

Upphittade döda djur, tama och vilda

Polisen

Stulna djur

Polisen

Hund i varm bil

Polisen

Vilda djur som far illa

Polisen

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss