Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av tama djur. Du kan göra anmälan genom att ringa till oss eller skicka brev och klagomålet tas omhand av våra djurskyddshandläggare. Vi ser gärna att du uppger ditt namn men du har rätt att vara anonym när du anmäler. Kommunerna och polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.

Rådgör med oss om du är osäker

Ring och rådgör med en djurskyddshandläggare om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att komma med ett klagomål. Vi får många anmälningar som visar sig vara obefogade och djuren mår bra. Det tar tid att kontrollera anmälningar och den tiden används bäst för djur som verkligen far illa.

Den som får ett klagomål på sig har rätt att se hela klagomålet samt de kontaktuppgifter som anmälaren har angett. Informationen blir en offentlig handling som kan begäras ut av allmänheten.

Du kan anmäla anonymt via telefon om du inte anger ditt namn eller övriga kontaktuppgifter när du ringer in. Tänk på att:

 • inte tala om ditt namn
 • inte ange dina kontaktuppgifter
 • skydda ditt telefonnummer.

Om du kontaktar oss via e-post syns avsändaruppgifterna (som e-postadress), vilka vi kan behöva lämna ut på begäran.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Du kan även skicka brev via posten om du vill vara anonym. Ange inte ditt namn eller kontaktuppgifter i brevet.

Skicka brevet till följande adress:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå.

Djur i länet

En anmälan måste gälla djur eller djurhållare i Norrbottens län. Om det gäller djur i andra län kontaktar du Länsstyrelsen i det aktuella länet.

 1. Anmälan diarieförs, i Länsstyrelsens system för att hantera ärenden. Anmälan får därigenom ett eget diarienummer.
 2. Beroende på hur allvarlig anmälan är, kan det ta olika lång tid innan en djurskyddshandläggare kontrollerar djuren.

Gör en anmälan om bristande djurhållning

Du kan anmäla misskötsel av tama djur. Beskriv djuren noga och ange en adress eller vägbeskrivning till djuren. Det är också bra om du kan ange vem som äger eller sköter djuren.

Vi får in många klagomål och prioriterar hårt för att hinna kontrollera de mest akuta. Du kan hjälpa oss att genom att lämna så tydlig och korrekt information som möjligt. Vid anmälan kan vi komma att ställa följdfrågor för att kunna göra en korrekt bedömning. Av denna anledning ser vi helst att ni ringer in er anmälan. Tack på förhand!

Om du vill anmäla förvildade katter måste du ange ditt namn i anmälan. Detta beror på att det kan vara svårt att hitta dessa katter vid en kontroll.

Anmäl när misskötseln pågår, inte i efterhand.

Djurskyddstelefonen

Länsstyrelsens djurskyddshandläggare tar emot klagomål på telefon 010-225 54 99 under vardagar klockan 9.00—12.00

Ange inte ditt namn och skydda ditt telefonnummer om du vill vara anonym.

Kontakta polisen vid akuta ärenden

Ring polisen på 114 14 om ärendet är akut och inte kan vänta tills anmälan kan göras via Länsstyrelsens telefon eller på kvällar och helger. Ring även polisen vid pågående misshandel av djur, till exempel om sett du någon sparka eller slå ett djur. eller om du ser ett allvarligt skadat djur.

Telefon till Polisen för anmälan om djurplågeri, 112

Uppgifter som vi behöver i din anmälan

 • Vem har hand om djuret/djuren: namn och adress.
 • Vilket/vilka slags djur gäller anmälan?
 • Hur många djur gäller anmälan?
 • Var finns djuret/djuren: adress (eventuellt vägbeskrivning).
 • På vilket/vilka sätt far djuret/djuren illa?
 • Beskriv djurens tillstånd, miljö, foder, vatten med mera.
 • När sågs bristerna senast: datum (klockslag)
 • Har bristerna iakttagits tidigare? Ange datum.
 • Övriga uppgifter som kan vara bra för oss att veta. Det kan till exempel vara om djurägaren eller djuret kan utgöra ett hot för vår personal.

Tänk på att beskriva noggrant vad du menar. Om du anser att ett djur är magert. Hur ser du att det är magert? Sticker ryggraden ut, är halsen smal, ser man revbenen, eller finns andra synliga tecken?

Andra typer av djurärenden

Om ditt ärende inte gäller misskötsel av tama djur utan något annat djurärende ska du kontakta polisen eller kommunen.

Tabell över typ av ärende och ansvarig

Typ av ärende

Ansvarig

Störningar från djur

Kommunen

Vilda djur i tätbebyggda områden

Kommunen

Luktproblem från djur

Kommunen

Lösspringande djur

Polisen

Bortsprungna djur

Polisen

Upphittade döda djur, tama och vilda

Polisen

Stulna djur

Polisen

Hund i varm bil

Polisen

Vilda djur som far illa

Polisen

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss