Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rovdjursförvaltningen i maj

Eurasian lynx in forest in daytime

Undrar du vad som pågår inom rovdjursförvaltningen just nu? Då är du välkommen att ta del av vår samlade information om arbetet med nya förvaltningsplaner för rovdjur, nya miniminivåer, rovdjursinventering och mycket mera.

Ny enhet

I augusti 2022 gick länsstyrelsens vilthandläggare i rovdjursfrågor över från Naturmiljöenheten till Naturresurs- och rennäringsenheten, där även inventeringssamordnare samlades från naturförvaltningsenheten.

Rovdjursinventeringar

Länsstyrelsen i Norrbottens län är ansvarig för länets inventeringar av stora rovdjur. Fjolårets inventering (2021/2022) visade följande föryngringar:

  • Järvarna hade 36 föryngringar.
  • Kungsörnarna i länet hade 50 häckningar, 45 av dem lyckades med sina häckningar.
  • Lodjursinventeringen i fjol visade på 21 föryngringar. Lodjursinventeringen för 2022/2023 håller på att sammanställas.

Miniminivåarbetet 2023

Under 2023 kommer alla länsstyrelser arbeta med nya länsvisa miniminivåer för lodjur, järv, varg och björn.

Förvaltningsplaner

Länsstyrelserna tar fram regionala förvaltningsplaner för vart och ett av de stora rovdjuren (björn, lodjur, järv, varg och kungsörn). Naturvårdsverket kommer under 2023 komma med en ny nationell förvaltningsplan för de stora rovdjuren.

Skyddsjakter 2022

Under 2022 inkom följande ansökningar till Länsstyrelsen


Antal ansökningar

Beviljade ansökningar

Beviljade individer

Fällda individer

Lodjur

11

4

6

6

Järv

12

4

4+3 föryngring

4

Björn

41

35

66

56

Varg

3

1

1

1

Avseende skyddsjakten på björn inkom alla ansökningar under perioden 5 april — 23 maj. Under denna intensiva vår hade Länsstyrelsen ett bra samarbete med berörda samebyar vilket möjliggjorde en snabb handläggning av skyddsjaktsärenden.

Rovbase

Om du vill veta hur många björnar som fällts på skyddsjakt, gå in på Rovbase och filtrera med de datum du önskar se.

Rovbase Länk till annan webbplats.

FAKTA: skyddsjakt på björn

Skyddsjakt får bifallas när det föreligger risk för allvarlig skada, inte finns andra lämpliga lösningar och om den gynnsamma bevarandestatusen inte hotas. Under våren när renarna ska kalva och björnarna vaknar får Länsstyrelsen ansökningar om skyddsjakt på björn.

Kontakt