Ansök om närmare anknytning för att jaga småvilt i fjällen

Om du inte är fast bosatt i Sverige behöver du ansöka om tillstånd för att jaga småvilt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län mellan 25 augusti och 15 september. Detsamma gäller om du är fast bosatt i Sverige men saknar svenskt personnummer.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 31 maj för att garanteras handläggning innan 25 augusti.

Innan du ansöker ska du:

Skapa en användare i NatureIT på www.natureit.se. Länk till annan webbplats. för att Länsstyrelsen ska kunna möjliggöra köp för din användare via systemet. Har du köpt jakttillstånd via NatureIT tidigare år har du per automatik en användare. Det är viktigt att du säkerställa att alla personuppgifter är inlagda annars är det inte möjligt för oss att godkänna din användare för närmare anknytning.

Närmare anknytning ska styrkas

Du måste bifoga dokument som styrker den anknytning du åberopar.

Du som åberopar närmare anknytning genom att du äger en fastighet i Sverige ska bifoga:

 • Lagfartsbevis
 • Förvärvshandling om lagfarten är vilande eller endast sökt

Du som åberopar närmare anknytning genom att du har en anställning i Sverige ska bifoga:

 • Anställningsavtal
 • Senaste inkomstdeklaration (Skatteverket)
 • Senaste inkomstkontrolluppgift
 • Intyg från arbetsgivaren om placering i Sverige (gäller när placering är kortare tid än 30 dagar)

Du som åberopar närmare anknytning genom att du bedriver näringsverksamhet i Sverige ska bifoga ett av följande:

 • Bevis om F-skattsedel
 • Bevis om registrering för moms
 • Bevis om arbetsgivare (anger att företaget har anställda men inte vilka de är)

För att ytterligare visa att näringsverksamheten är pågående så kan, när detta kan anses vara tveksamt, även följande handlingar krävas in från sökanden:

 • Senaste deklarationen av näringsverksamheten
 • Senaste momsdeklarationen
 • Drivs näringsverksamheten som en juridisk person och är sökanden inte anställd av denna utan anger ett ”bestämmande inflytande” på verksamheten ska sökanden visa detta genom att förevisa följande handlingar; aktieinnehav, registreringsbevis för bolaget utvisande att sökanden sitter i styrelsen och/eller är firmatecknare för bolaget, i andra fall urkund och protokollsutdrag som visar ägande och inflytande
  (styrelsemedlem) i den juridiska personen.

Du som åberopar närmare anknytning av annan art:

 • använd fältet fritextfältet för att beskriva varför just du har närmare anknytning. Styrkande dokument kan behöva lämnas in. Skäl för att åberopa eller liknande kan exempelvis vara att du är svensk medborgare som bor utomlands.

Om du är fast boende i Sverige men saknar svenskt personnummer måste du bifoga:

 • Personbevis
 • Annan liknande handling som visar att du är fast bosatt

Ansökan om närmare anknytning för att jaga småvilt i fjällen

Du behöver fylla i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse för din ansökan.

Uppgifter om sökande

Ange förnamn och efternamn


ÅÅMMDD Har du inget svenska personnummer, ange födelsedata.
Ange din e-post. Observera att det måste vara samma e-post som du uppgett i www.natureit.se. Hit skickar vi också din mejlbekräftelse.
Jag styrker min identitet med dessa handlingar (obligatorisk) * (obligatorisk)
Jag styrker min identitet med dessa handlingar (obligatorisk)
Handlingarna laddas upp nedan eller skickas per e-post till norrbotten@lansstyrelsen.se. Ange Ansökan om närmare anknytning i ämnesraden.
Jag (obligatorisk) * (obligatorisk)
Jag (obligatorisk)

Ange med vilket stöd du åberopar ansökan.

Inga stödjande dokument behöver bifogas i de fall förhållanden inte har ändrats sedan din tidigare ansökan.
Bifoga dokument som stöder det du åberopar
Beroende på vad du åberopar i din ansökan behöver du bifoga handlingar som styrker din ansökan. Ladda upp dem nedan eller skicka dem per e-post till norrbotten@lansstyrelsen.se. Ange "Ansökan om närmare anknytning" i ämnesraden.
Dessa filer bifogas ansökan
Dessa filer bifogas ansökan


Ange övrig information som är av intresse för ansökan.

Du kan skicka in bilagor enligt formuläret, via e-post eller via e-tjänsten för komplettering eller yttrande i ärende.

E-post till norrbotten@lansstyrelsen.se
Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

Komplettering eller yttrande i ärende

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss