Gråsäl

Som säljägare är du skyldig att rapportera in fälld eller påskjuten gråsäl till Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Licensjakt

Sedan slutet av november 2019 har Naturvårdsverket möjlighet att fatta beslut om licensjakt på gråsäl. Beslut om licensjakt på gråsäl utreds och inriktningen är att jakten ska kunna inledas under våren 2020. Den planerade jaktstarten tar hänsyn till sälarnas behov av ro under kutningstiden.

Rapportera in fällda gråsälar till Länsstyrelsen
Om du fyller i din e-postadress får du en bekräftelse på uppgifterna du skickar in
Nedan fyller du i uppgifter om fällda sälar
Observera att du bara kan rapporterar fälld säl i samma formulär om plats och tid är desamma. Om plats och tid varierar fäller du i ytterligare formulär.
Datum och klockslag * (obligatorisk)
Datum och klockslagAnge med siffra

Ange med siffror

Ange med siffror

Kontakt

Jaktfrågor Norrbotten

Telefon 010-225 50 00 (växel)