Gråsäl

Du som är säljägare ska rapportera in fälld säl till Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Gråsäl