Gråsäl

Som säljägare är du skyldig att rapportera in fälld eller påskjuten gråsäl till Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Licensjakt

Sedan slutet av november 2019 har Naturvårdsverket möjlighet att fatta beslut om licensjakt på gråsäl. Beslut om licensjakt på gråsäl utreds och inriktningen är att jakten ska kunna inledas under våren 2020. Den planerade jaktstarten tar hänsyn till sälarnas behov av ro under kutningstiden.

Rapportera in fällda gråsälar till Länsstyrelsen
Om du fyller i din e-postadress får du en bekräftelse på uppgifterna du skickar in
Nedan fyller du i uppgifter om den fällda sälen
Observera att du bara kan rapporterar en fälld säl per formulär. Har du fällt flera sälar skickar du in ett formulär för varje fälld säl.
Datum och klockslag * (obligatorisk)
Datum och klockslag


Kön * (obligatorisk)
KönKontakt

Jaktfrågor Norrbotten