Ansök om tillstånd för jakt på allmänt vatten

Du som är folkbokförd i Norrbotten har i vissa fall tillåtelse att jaga på allmänt vatten samt holmar, klippor och skär som inte hör till något hemman. Ansök om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Vad är allmänt vatten?

Jakträttigheterna på allmänt vatten tillhör staten. Allmänt vatten finns i havet samt i vissa större sjöar till exempel Vänern och Vättern.

Var går gränsen mellan enskilt och allmänt vatten?

Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten går 300 meter ut från strandlinjen eller, om kurvan för tre meters djup går längre ut, längs den kurvan.

På Svenska fiskereglers karttjänst hittar du under fliken "Kartalternativ" en vägledande karta över gränsen mellan enskilt och allmänt vatten.

Vägledande karta över gränsen mellan enskilt och allmänt vatten, Svenska fiskeregler Länk till annan webbplats.

Mindre öar

Vid bestämmande av strandlinjen räknas inte mindre öar, varför dessa kan vara omgivna av allmänt vatten. I det sistnämnda fallet görs ett visst undantag från principen att det allmänna vattnet disponeras av staten. I den mån de nyssnämnda mindre öarna utgör fastighet eller del av fastighet har ägaren jakträtt intill 100 meter från stranden.

Vem får tillstånd?

Tillstånd ges i första hand till dig som

  • är fast bosatt i skärgården eller vid kusten
  • har erfarenhet av jakt
  • har goda kunskaper om djurlivet och naturförhållandena i dessa områden.

Tillståndet kan beviljas för tre år.

Avgift

Ansökningsavgiften är 1 660 kronor och ska betalas in på Länsstyrelsen i Norrbottens läns bankgiro 5181-9266.

Ange 23905: Förnamn, Efternamn.

Vi prövar din ansökan när du betalat ansökningsavgiften.

Ansök om tillstånd för jakt på allmänt vatten

Du behöver fylla i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse för din ansökan.
ÅÅMMDD

Har avlagt Jägareförbundets säljaktsutbildning (obligatorisk) * (obligatorisk)
Har avlagt Jägareförbundets säljaktsutbildning (obligatorisk)


Du kan skicka in bilagor enligt formuläret, via e-post eller via e-tjänsten för komplettering eller yttrande i ärende.

E-post till norrbotten@lansstyrelsen.se
Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

Komplettering eller yttrande i ärende

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss