Förbättra älgstammens kvalitet i norra Sverige

jägare går genom skog på hösten

Johnér bildbyrå

Bidra till mer kunskap om älgstammen genom att rapportera in data från ditt jaktlag.

Länsstyrelsen i Norrbottens län deltar i ett samarbete för att att upprätthålla och förbättra älgstammens kvalitet. I projektet ingår Mickelkölens älgskötselområde.

Bidra med data från ditt jaktlag

Alla länet jaktlag uppmanas att bidra med data.

Bidra till viktig kunskap genom att

  • skicka in komplett rapport på viltdata/jaktrapport eller direkt i länsstyrelsernas älgportal Älgdata
  • rapportera in observationer i älgobs
  • rapportera in korrekt ålder och vikt för fällda älgar.

Instruktioner om hur du rapporterar hittar du på viltdata.se:

Webbplatsen viltdata.se Länk till annan webbplats.

Älgportalen älgdata.se Länk till annan webbplats.

Om samarbetet

Länsstyrelserna i norra Sverige har tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund och Storskogsbruket utökat sitt samarbete för att upprätthålla och förbättra älgstammens kvalitet. Syftet är att få mer kunskap om älgstammen i norra Sverige och för att öka engagemanget för älgförvaltning.

Kontakt

Jaktfrågor Norrbotten

Telefon 010-225 50 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss