Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Älgvårdsfonden

I Norrbottens län kan du ansöka om bidrag från älgvårdsfonden för anläggning av älgskyttebana och upprustning av älgskyttebana.

Bidrag till älgskyttebana

Ansökan om bidrag till älgskyttebanor remitteras Svenska Jägareförbundet som lämnar ett yttrande utifrån de inkomna ansökningarna. Ansökningar prioriteras sedan utifrån flera olika kriterier. Bidrag från älgvårdsfonden kan lämnas till älgskyttebana.

För ansökningar om bidrag till anläggning och upprustning av älgskyttebana gäller följande prioriteringsordning:

  1. Fått anmärkning från polisen – besiktningsprotokollet ska bifogas.
  2. Säkerhetshöjande eller miljöstärkande åtgärder.
  3. Verksamhet som förhöjer tillgänglighet/ skytteaktiviteter för ungdomar och kvinnor och jägarexamen.
  4. Elektroniska markeringssystem.
  5. Nyanläggning.

Länsstyrelsen beaktar Svenska Jägareförbundets yttrande, jaktskyttebanans verksamhet samt tidigare beviljade bidrag i samband med fördelning och beslut om bidrag.

Ansökan bidrag från älgvårdsfond

Ansökan avser
Ansökan avser


UPPGIFTER OM DIG SOM ANSÖKERHit skickas även en automatisk bekräftelse på din ansökan.


Hålls banan öppen för alla skyttar oavsett organisationstillhörighet? * (obligatorisk)
Hålls banan öppen för alla skyttar oavsett organisationstillhörighet?
TIDPLAN


FINANSIERING
Summor ska anges i svenska kronor, SEK


BIFOGADE FILER
För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver följande filer bifogas

Du behöver bifoga offert för de kostnader som du ansöker om bidrag för.

Om du önskar bifoga något ytterligare

Kontakt

Jaktfrågor Norrbotten

Telefon 010-225 50 00 (växel)