Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vilda pollinatörer

Det finns idag många hot mot våra vilda pollinatörer. Bland annat har insekternas livsmiljöer blivit färre, såsom blomrika ängar och hagar. Pollinering är viktigt, det bidrar till produktion av livsmedel och till ett fungerande ekosystem.

Det finns cirka 3 000 pollinerade insektsarter i Sverige. Det handlar om bin och andra steklar, dag- och nattfjärilar, flugor och skalbaggar. En stor andel av arterna är hotade. Bland vildbin, som är den allra viktigaste gruppen pollinatörer, är en tredjedel av arterna rödlistade.

Sök stöd för projekt som gynnar pollinatörer

Kommuner och lokala aktörer kan söka stöd för projekt som gynnar pollinatörer och pollinering. Stödet söks inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Arbete för bättre livsmiljöer

Länsstyrelsen samordnar arbetet med att förbättra livsmiljöerna för vilda pollinatörer i länet. Målet med arbetet är att det skapas fler lämpliga livsmiljöer, som blomrika marker, så att insekterna kan få mat. Vi arbetar med att sprida information om vad olika aktörer kan göra för att gynna pollinatörer. Vi jobbar även med att bekämpa expansiva arter (till exempel lupiner) som konkurrerar med våra inhemska blomväxter. Kunskapen om vilka pollinatörer som finns och var de finns i länet är begränsad, därför jobbar vi även med att förbättra kunskapsläget. Arbetet kommer att rikta sig till kommuner, markägare, lantbrukare, föreningar och allmänhet.

Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar Länk till annan webbplats.

Kontakt