Fiska flodkräfta

Kräftpest är en smittsam sjukdom som riskerar att slå ut hela bestånd av svenska flodkräftor. Norrbotten är det enda länet i Sverige som inte har någon känd förekomst av kräftpest. Kräftpest förekommer både i Västerbottens län och i Finland. Det är viktigt att smittan inte sprids till Norrbotten.

Förhindra smittspridning

Smittan sprider sig framför allt genom olagligt utplanterade signalkräftor och då fiskeredskap, båtar och andra föremål flyttas från ett smittat vattendrag till ett annat. Smittade kräftdelar och sporer kan följa med och föra smittan vidare om föremålen inte desinficeras.

Desinficera alla föremål som använts i smittade vatten

Om du använt fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat måste du desinficera alla föremål som varit i kontakt med vatten innan de transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag.

Gör så här:

 • Koka föremålet helt täckt av vatten och under lock i minst 5 minuter.
 • Sänk ner eller tvätta föremålet med 70 procentig sprit (T-röd) i minst 20 minuter.
  Båtar kan duschas ordentligt med T-röd efter att de tömts på vatten.
 • Frys föremål som är svåra att få torra till under -10°C i minst ett dygn.
  Nedfrysning rekommenderas för föremål som är svåra att få torra, som till exempel vadarbyxor med neoprendetaljer och vadarskor med filtsula.
 • Torka föremålet tills det är helt torrt.
  Stora föremål: torkas i bastu i 60–80°C under minst 5 timmar
  Mindre föremål: torkas i bastu i 60–80°C under minst 1 timme
  Gummibåtar, fiskeflugor, fiskedrag, spön, badkläder, gummimadrasser torkas i solen.

Förbjudet att plantera ut invasiva signalkräftor

De flesta utbrott av kräftpest orsakas av illegalt inplanterade signalkräftor. Signalkräfta är en invasiv art som sprider kräftpest. Utplantering av signalkräftor innebär att pestsvampen blir permanent förekommande i det aktuella vattnet eftersom signalkräftan kan bära på svampen utan att själv dö.

Detta gäller när du ska fiska kräftor

Det är förbjudet att:

 • utan föregående desinficering använda redskap för kräftfiske i ett vatten om redskapet tidigare använts för fiske i ett annat vatten
 • förvara eller kasta kräftor eller delar av kräftor i annat vatten än det där de fångats, och
 • i ett vatten rengöra eller kasta emballage i vilket kräftor från ett annat vatten har förvarats.

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Svamp orsakar kräftpest

Sjukdomen kräftpest orsakas av en svamp som är specifik för sötvattenslevande storkräftor. Levande och döda smittade kräftor avger sporer som smittar andra kräftor och förorenar redskap. Signalkräftor är nästan alltid bärare av kräftpest och de kan ha smittan utan att själva bli sjuka.

Anmäl misstänkt kräftpest

Kontakta Länsstyrelsen via epost eller telefon om du fångar eller ser kräftor med misstänkt sjukdom.

Telefon: 010-225 50 00

E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se

Kontakt