Fiskevårdsåtgärder och bidrag

Fiskevårdsåtgärder är åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskebestånden.

Fiskevårdsåtgärder och bidrag