Fiskerinäringen

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vårt arbete med förvaltningen av fiskbestånden och stödet till fiskevården bidrar även till att utveckla fisketurismen. 

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Vårt ansvar omfattar allt från att få genomslag i länet till initiativ för att utveckla näringen i länet.

Fiskerinäringen omfattar yrkesfisket, beredningsindustrin, vattenbruket och fisketurismen.

Yrkesfiske

Yrkesfisket i Sverige är en viktig näring. Vi handlägger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsföretag samt till fiskehamnar. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen. Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För yrkesmässigt fiske i havet behövs en fiskelicens och för yrkesfiske i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Ansökan om fiskelicens görs hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Stöd till investeringar inom fiske

Det finns flera stöd att söka inom ramen för Havs- och fiskeriprogrammet som löper fram till sista december 2020. Vi prövar ansökningar om stöd för vissa åtgärder. Det innebär att vi tar emot, handlägger och fattar beslut om stöd. Stöden är uppdelade på projektstöd och företagsstöd.

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Särskilda tillstånd

Som yrkesfiskare kan du ansöka om särskilda tillstånd för till exempel fiske med fasta redskap, nät innanför 3-meters djupkurva samt trålfiske efter siklöja.

Som yrkesfiskare kan du ansöka om särskilt tillstånd att fiska med fast redskap där staten upplåter fiske (kronoholmar med mera).

Ansökan om särskilt tillstånd att fiska med fast fiskeredskap inom
statens fiskevatten under tillståndsperioden 2019-2023PDF

Ersättning för sälskador

Länsstyrelsen kan lämna ersättning för sälskador på yrkesfiske. Kontakta oss för mer information.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län