Fiska i kvoterade vatten

en stor levande fisk hålls i handen just ovan vattenytan.

En vacker öring fångad i ett av de många vatten som länsstyrelsen förvaltar i Arjeplogsfjällen.

I statens kvoterade vatten har Länsstyrelsen valt att begränsa antalet fiskedygn. Under perioden 1 januari till 30 april varje år kan du ansöka om tillstånd för fjällfiske i dessa sjöar och vattendrag.

Aktuellt

Ansökan om fiske i statens kvoterade sjöar och vattendrag är stängt för i år. Tilldelningen sker i maj och resultatet meddelas i slutet av maj. Nästa ansökningsperiod startar den första januari 2024.

Gör så här

 1. Läs noga igenom vilka regler som gäller.
  Ta gärna del av tipsen och statistiken innan du gör dina val.
 2. Fyll i din anmälan.
  Var noga med att fylla i alla obligatoriska fält. Om någon uppgift saknas eller anges på fel sätt går det inte att skicka in anmälan. Du får ett felmeddelande på sidan markerat med ett rött kryss och en hänvisning om vad som är fel.
 3. Skicka in anmälan.
 4. Kontrollera att du har fått en bekräftelse.
  När du skickat i en fullständig ansökan kommer ett bekräftelsemejl till den e-post som du angett. Om du inte har fått en bekräftelse så har inte anmälan nått oss. Försök igen.

Regler

Dessa regler gäller för ansökan om fiske i kvoterade vatten i Norrbottens län:

 • Varje person får endast förekomma en gång i ansökningsprocessen, antingen som huvudsökande eller medsökande. Om en sökande förekommer flera gånger diskvalificeras hela sällskapet.
 • Platserna är personliga och kan inte bytas.
 • Om ni är flera fiskande på samma ansökan, ange samtliga medsökande med fullständigt namn och personnummer.
 • Ansökan gäller för tre sammanhängande dygn per ansökan, person och år.
 • Avgift för tre dygn är 300 kronor.
 • Sista anmälningsdag är 30 april.
 • Fiskeperioden är 1/7 – 31/8. Undantag finns, se Kvoter och särskilda regler per fiskevatten.
 • Tilldelningen sker genom lottning i maj och resultatet meddelas i slutet av maj.

Kvoterade vatten

Fiskevatten

Kommun

Fiskarter

Kvot

Regler

Aleb Luoitaure t o m Luleb Luoitaure med tillflöden

Arjeplog

Röding och öring

180 dygn

Fiske från båt förbjudet. Högst 2 öringar får behållas per fiskande och dag.

Gåbdok från utloppet ur Tsåkka till kungsledsbron

Arjeplog

Öring, röding och gädda

60 dygn

Endast flugfiske. Fiske från båt förbjudet. Catch and release rekommenderas. Högst 1 laxartad fisk får behållas per fiskande och dag.

Namatis, Siktim och Garvajaure

Arjeplog

Öring

300 dygn

Fiske från båt förbjudet. Högst 2 öringar får behållas per fiskande och dag.

Kaitumälven från Lieteksavo till Tertojåkka

Gällivare

Harr och öring

120 dygn

Fiske endast tillåtet på älvens södra halva. Fiske från båt förbjudet. Högst en laxartad fisk (harr eller öring) får behållas per fiskande och dag. Alla harrar och öringar över 45 cm skall ovillkorligen återutsättas.

Suorkejokk från utloppet ur Suorkejaure till inflödet i Teusajaure

Gällivare

Öring och röding

60 dygn

Endast flugfiske. Fiske från båt förbjudet. Catch and release rekommenderas. Högst 1 laxartad fisk (öring eller röding) mellan 30 och 40 cm får behållas per fiskande och dag. All laxartad fisk över 40 cm ska ovillkorligen återutsättas. Obligatorisk fångstrapportering.

Svartijåkkå från Skuokejaure till Sårkåjaure

Gällivare

Öring och röding

60 dygn

Endast flugfiske. Högst 2 laxartade fiskar får behållas per fiskande och dag.

Sitoätno från Vuoiturjåkkås inflöde till kröken ovan forsen liggande i linje mellan Alep Manak och Vare Hårås

Jokkmokk

Öring

180 dygn

Högst 2 öringar får behållas per fiskande och dag.

Skielta från utloppet ur Tjekknalis till 800 m nedanför utloppet ur Luleb Skieltajaureh

Jokkmokk

Harr, gädda, öring och sik

60 dygn

Endast flugfiske med hullingslösa krokar är tillåtet. Fiske från båt förbjudet. Catch and release rekommenderas. Högst 1 harr eller öring får behållas per fiskande och dag. Högst en harr/öring över 45 cm får behållas per fiskande och tillstånd. Obligatorisk fångstrapportering.

Pirtimesätno från Pirtimesjärvi till utloppet ur selet uppströms Påke Vartos nordvästra spets

Kiruna

Harr och gädda

60 dygn

Endast flugfiske med hullingslösa krokar är tillåtet. Fiske från båt förbjudet. Catch and release rekommenderas. Högst 1 harr får behållas per fiskande och dag. Högst en harr över 45 cm får behållas per fiskande och tillstånd.

Råstoätno från Vutnusjåkkå till Biggusjohka

Kiruna

Harr och röding

120 dygn

Endast flugfiske. Fiske från båt är förbjudet. Högst 1 harr mellan 30 cm och 40 cm får behållas per fiskande och dag. Harrar över 40 cm och alla öringar skall ovillkorligen återutsättas.

Tavvaätno från Ittejokka till Goahtemuorjokki

Kiruna

Harr, öring och gädda

240 dygn

Endast flugfiske. Fiske från båt förbjudet. Högst en laxartad fisk (harr eller öring) får behållas per fiskande och dag. Alla harrar och öringar över 45 cm skall ovillkorligen återutsättas.

Torneälven mellan odlingsgränsen och Jukkasjärvi allmänningsgräns

Kiruna

Harr och öring

100 dygn

Fiske från båt är förbjudet. Högst 1 öring mellan 35 och 45 cm får behållas per fiskande och dag. All öring som är större eller mindre än detta mått skall ovillkorligen återutsättas.

Välijåkkå från 4 km nedströms Välijaures utlopp till norrifrån inrinnande bäck nedströms selpartiet. Vaelevuomos samt intilliggande sjöar

Kiruna

Öring och röding

45 dygn

Endast flugfiske. OBS! Fiske endast tillåtet 1/7 – 31/7. Fiske från båt förbjudet. Catch and release rekommenderas. Högst en laxartad fisk (öring eller röding) mellan 35 och 45 cm får behållas per fiskande och dag.

Lottningen går till så att ansökningarna sorteras efter förstahandsval. En slumpgenerator drar vinnare tills dess att kvoten för respektive vatten är fylld. Andrahandsval används endast om det finns platser kvar efter första omgången.

Statistik från 2022

 • 1 644 personer ansökte om tillstånd att fiska i kvoterade fiskevatten.
 • 544 ansökningar godkändes.

Antal förstahandsval och fördelning

I följande tabell presenteras statistik över antalet sökande per fiskevatten 2022 och sannolikheten att respektive ansökan skulle beviljas. Ett beviljat tillstånd gav varje person rätten att lösa fiskekort för tre dygn.

Lottningen går till så att ansökningarna sorteras efter förstahandsval och en slumpgenerator drar vinnare till dess att kvoten för respektive vatten är fylld. Andra- och tredjehandsval används endast om det finns platser kvar i det vattnet efter första respektive andra omgången.

2022

Fiskevatten

Antal sökande (förstahandsval)

Sannolikhet att få förstahandsvalet (anges i procent)

Aleb och Luleb Luoitaure

14

100

Gåbdok

217

11

Namatis, Siktim och Garvajaure

103

100

Kaitumälven

185

21

Suorkejokk

414

6

Svartijåkkå

102

24

Sitoätno

120

56

Skielta

68

31

Pirtimesätno

11

100

Råstoätno

189

25

Tavvaätno

71

100

Torneälven

4

100

Välijåkkå

166

10
Statistik från 2021

 • 1 793 personer ansökte om tillstånd att fiska i kvoterade fiskevatten.
 • 587 ansökningar godkändes.

Antal förstahandsval och fördelning

I följande tabell presenteras statistik över antalet sökande per fiskevatten 2021 och sannolikheten att respektive ansökan skulle beviljas. Ett beviljat tillstånd gav varje person rätten att lösa fiskekort för tre dygn.

Lottningen går till så att ansökningarna sorteras efter förstahandsval och en slumpgenerator drar vinnare till dess att kvoten för respektive vatten är fylld. Andra- och tredjehandsval används endast om det finns platser kvar i det vattnet efter första respektive andra omgången.

2021

Fiskevatten

Antal sökande (förstahandsval)

Sannolikhet att få förstahandsvalet (anges i procent)

Aleb och Luleb Luoitaure

28

100

Gåbdok

212

9

Namatis, Siktim och Garvajaure

124

81

Kaitumälven

191

21

Suorkejokk

524

4

Svartijåkkå

106

19

Sitoätno

110

55

Skielta

69

29

Pirtimesätno

15

100

Råstoätno

142

28

Tavvaätno

58

100

Torneälven

10

100

Välijåkkå

204

7
Ansökan om tillstånd för fiske i kvoterade vatten

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 april klockan 23.30.

Kontakt

Fjällfiske Norrbotten

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss