Ansökan om fisketillsynsperson

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för att kontrollera fisket. Fisketillsynspersonen får till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får också ta fisk, redskap och annat i beslag för utredningen av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av din lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.


För att få ett nytt förordnande måste du genomgå en fortbildning.

Utbildningskrav

Nya fisketillsynspersoner måste genomgå en grundutbildning innan ansökan om förordnande lämnas in. Utbildningen får inte vara äldre än 6 år. Befintliga fisketillsynspersoner måste vart sjätte år genomgå en fortbildningskurs för att få förlängning av sitt förordnande.

Ansökan om förordnande som fisketillsynsperson

Ansökan ska göras av den person som avser att bli förordnad och ska skickas till Länsstyrelsen i det län där sökanden är folkbokförd.

Du behöver fylla i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse för din ansökan.

Uppgifter om sökandeÅÅMMDD

Ansökan avser (obligatorisk) * (obligatorisk)
Ansökan avser (obligatorisk)


Utbildning och förordnandets längd
I den nya föreskriften HMVFS 2018:1 finns ett krav på att grundutbildning eller fortbildning ska ha genomförts de senaste 6 åren.

ÅÅMMDD (max 6 år)

Vid ansökan om nytt förordnande ska utbildningsbevis bifogas ansökan. Detsamma gäller efter genomgången fortbildning.
Uppgifter om fisketillsynsområde


Uppgifter om uppdragsgivare
Vid flera uppdragsgivare ska samtliga personers uppgifter fyllas i
Uppdragsgivare 1


Uppdragsgivare 2


Uppdragsgivare 3


Sökanden samtycker till att Länsstyrelsen får göra kontroll i Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister. Kontrollen görs för att avgöra om den sökanden med hänsyn till laglydighet är lämplig för uppgiften.

Du kan skicka in bilagor enligt formuläret, via e-post eller via e-tjänsten för komplettering eller yttrande i ärende.

E-post till norrbotten@lansstyrelsen.se
Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

Komplettering eller yttrande i ärende

Så hanterar vi dina personuppgifter

Fisketillsyn i Norrbottens län

Länsstyrelsen ansvarar för fisketillsynen i fjällen, i statens vatten ovan odlingsgränsen. Eftersom många sjöar och vattendrag ligger i otillgängliga områden sker fisketillsynen ofta med helikopter sommartid och snöskoter vintertid. Vi utför tillsynen året runt så se alltid till att ha fiskekortet och kartbilagan nära tillhands.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss