Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Val 2022

Söndag den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

 • Den 24 augusti öppnar förtidsröstningen i Sverige.
 • På valdagen den 11 september öppnar vallokalerna 8.00 och stänger 20.00.
 • Den 12 september påbörjar Länsstyrelsen den slutgiltiga rösträkningen. Då räknas även personrösterna. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige.

Behöver du ett nytt röstkort?

Senast den 24 augusti ska du som har rösträtt ha fått ditt röstkort med posten. Om du inte har fått eller inte har kvar ditt röstkort kan du få ett nytt röstkort, ett så kallat dubblettröstkort. Du kan kontakta en kommun, Valmyndigheten, en utlandsmyndighet eller oss på Länsstyrelsen för att få ett nytt röstkort.

Du kan hämta ditt dubblettröstkort hos Länsstyrelsen eller få det skickat per post eller e-post.

Vi är tillgängliga på telefon 010-225 53 00 och e-post val.norrbotten@lansstyrelsen.se måndag–fredag under kontorstider samt:

 • lördag-söndag 3-4 september klockan 09.00-17.00
 • lördag den 10 september klockan 9.00–17.00
 • valdagen från klockan 8.00.

Vår reception på Stationsgatan 5 i Luleå är öppen måndag–fredag klockan 08.00-15.00 (lunchstängt 12.00-12.45).

Om du har skyddade personuppgifter och behöver ett nytt röstkort är det bara Länsstyrelsen som kan skriva ut ett dubblettröstkort åt dig. Ditt röstkort kan då endast skickas till den adress som finns angiven i folkbokföringen eller lämnas ut till dig personligen. Om du hämtar ditt röstkort hos Länsstyrelsen måste du identifiera dig med id-handling.

Om du är utlandssvensk och befinner dig i Sverige och vill förtidsrösta behöver du ett dubblettröstkort. Utlandsröstkortet du har fått används bara för röstning från utlandet.

Om röstkort på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och regioner.

För partier på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av hos Valmyndigheten.

Valresultat på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

 • kontrollräknar valnattens resultat
 • granskar ogiltiga röster
 • fördelar röster på olika valsedelstyper
 • räknar personröster
 • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Sametingsvalet

Vart fjärde år hålls val till Sametingets politiska organ. Sametingsvalet äger rum den tredje söndagen i maj vart fjärde år. Nästa val äger rum 2025.

Sametingets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt