Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillstånd att förbruka stiftelses kapital

En stiftelse kan upphöra eller behöva avvecklas av olika anledningar. Här kan du ansöka om att förbruka stiftelsens kapital.

Ansökan om tillstånd att förbruka stiftelses kapital
Saknar stiftelsen skulder? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Saknar stiftelsen skulder? (obligatorisk)


Har utdelning enligt ändamålet kunna ske under de senaste fem åren? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Har utdelning enligt ändamålet kunna ske under de senaste fem åren? (obligatorisk)


Ange stiftelsens tillgångar under de senaste tre åren

Max 10 MB

Max 10 MB

Max 10 MB

Max 10 MB

Max 10 MB

Kontakt