Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Val till Sametinget 16 maj 2021

De administrativa arbetsuppgifterna vid val till Sametinget hanteras av tre myndigheter, Sametingets valnämnd, Länsstyrelsen i Norrbottens län samt Valmyndigheten.

Röstkort inför val till Sametinget

Valmyndigheten har skickat ut ett kuvert innehållande röstkort, valkuvert, valsedlar, omslagskuvert för brevröster och en informationsbroschyr till alla som har rösträtt i Sametingsvalet. Den som är röstberättigad och saknar sitt röstkort/ytterkuvert kan få ett nytt av Sametingets valnämnd, Länsstyrelsen i Norrbottens län eller Valmyndigheten.

Information om hur brevröstning och röstning i vallokal går till:

Val till Sametinget 2021, hos Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Information om vilka vallokaler som har öppet på valdagen:

Val till Sametinget 2021, hos Sametinget Länk till annan webbplats.

Röstsammanräkning

I samband med valet ansvarar Länsstyrelsen i Norrbotten för att ta emot och förvara de brevröster som avges. Länsstyrelsen ansvarar även för att räkna röster, göra mandatfördelning samt utse ledamöter och ersättare.

Arbetet med sammanräkningen påbörjas måndagen den 24 maj 2021 kl. 08.00 i Länsstyrelsens restaurang på Stationsgatan 5 i Luleå. Resultatet beräknas vara klart den 26 maj 2021.

Valresultatet kommer att publiceras på länsstyrelsens och valmyndighetens webbplats.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och landsting.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av hos Valmyndigheten.

Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till landstings- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Kontakt