Begravningsombud

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsombud ska granska att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

Begravningsverksamhet är de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser.

En församling i Svenska kyrkan är ansvarig (huvudman) för begravningsverksamheten. Det är huvudmannens skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för de som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla, oberoende av trostillhörighet.

Huvudmannen ska dessutom kunna erbjuda särskilda gravplatser för de som inte tillhör något kristet trossamfund. Det kan vara inom det egna förvaltningsområdet eller ett närliggande förvaltningsområde. En särskild gravplats är en gravplats vars läge och utformning är motiverad utifrån livsåskådning, religion eller begravningsseder.

Vad gör begravningsombudet?

  • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Bli begravningsombud

Om du vill bli begravningsombud ska du vara opartisk och får inte ha kopplingar till Svenska kyrkan. Du behöver också ha kunskap om:

  • ekonomi
  • begravningsseder
  • olika religioner och livsåskådningar.

Som begravningsombud ska du delta i den utbildning som krävs för att du ska kunna utföra uppdraget.

Skicka in förslag på begravningsombud

Länsstyrelsen i Norrbottens län tar emot förslag på begravningsombud i Norrbottens län och Västerbottens län.

Skicka ditt skriftligt motiverade förslag på begravningsombud med e-post till norrbotten@lansstyrelsen.se.

Ersättning till begravningsombud

Som ersättning för ditt arbete och dina omkostnader får du som begravningsombud ett årligt arvode, samt ett belopp för varje sammanträde som du deltar i. Du får också ersättning för löneavdrag eller annan förlust av inkomst på grund av möten eller utbildningar.

Hur mycket pengar du får i årligt arvode beror på folkmängden i den kommun eller det område som du är begravningsombud i.

Kontaktuppgifter förordnade begravningsombud till och med 2022


Arjeplog kommun
Mats Abrahamsson
E-post mats.abrahamsson@arjeplog.se, telefon 0961-614 14

Arvidsjaur kommun
Mats Abrahamsson
E-post mats.abrahamsson@arjeplog.se, telefon 0961-614 14

Boden kommun
Eivy Blomdahl
E-post eivy.blomdahl@boden.se telefon 070-215 60 57

Gällivare kommun
Lena Israelsson
E-post lena.m.israelsson@hotmail.com, telefon saknas

Haparanda kommun
Lars-Erik Wikberg
E-post larserik.wikberg@jalalek.se,

Jokkmokk kommun
Annalisa Nyberg
E-post annalisa.nyberg@gmail.com, telefon 0971-554 46

Kalix kommun
Martin Östling
E-post martin.ostling@kalix.se

Kiruna kommun
Siv Gunillasson-Sevä
E-post siv.gunillasson@kiruna.se, telefon 0980-701 45

Luleå kommun
Hans Landberg
E-post hans.t.landberg@telia.com,

Pajala kommun
Lars-Erik Wikberg
E-post larserik.wikberg@jalalek.se

Piteå kommun
Maria Holmquist Ek
E-post maria.hek@outlook.com

Älvsbyn kommun
Daniel Strandlund
E-post danielstrandlund@gmail.com

Överkalix kommun
Martin Östling
E-post martin.ostling@kalix.se

Övertorneå kommun
Martin Östling
E-post martin.ostling@kalix.se

Bjurholm kommun
Nils-Göran Ericsson
E-post nils_goran_ericsson@hotmail.com, telefon 070-213 06 42

Dorotea kommun
Knut Isaksson
E-post knut.isaksson@gmail.com, telefon 0942-511 15

Lycksele kommun
Rachel Stenberg
E-post lyckan106@hotmail.com, telefon 070-608 45 71

Malå kommun
Erland Hellsten
E-post erland.hellsten@spray.se, telefon 0953-202 65

Nordmaling kommun
Börje Nilsson
E-post borje.nilsson@nashnet.nu

Nordsjö kommun
Sam Venngren
telefon 0730-764 542

Robertsfors kommun
Per alm
E-post per.alm@pak.se

Skellefteå kommun
Stefan Pettersson
E-post petterssonstefan@tele2.se

Storuman kommun
Robin Ramstedt
E-post robin.r@it4unet.se, telefon 070-574 67 51

Sorsele kommun
Gunnar Borg
Telefon 072-536 11 37

Umeå kommun
Gunnar Viklund
E-post viklund.gunnar@gmail.com, telefon 073-073 73 83

Vilhelmina kommun
Tarja Eliasson
E-post tarja.eliasson@gmail.com

Vindeln kommun
Vakant

Vännäs kommun
Nils-Göran Ericsson
E-post nils_goran_ericsson@hotmail.com, telefon 070-213 06 42

Åsele kommun
David Häggblad
E-post david.haggblad@folkbildning.net, telefon 0941-669 59

Kontakt