Vidsträckt utsikt från toppen av Jupukkaberget

Utsikt från toppen av Jupukkaberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Mätpunkt Jupukka

Mätpunkten finns på berget Jupukka som ligger relativt nära Torne älv. Berget höjer sig över omgivande landskap och från toppen kan du njuta av en vacker utsikt. Härifrån kan du se till intilliggande toppar som man också gjorde mätningar ifrån. Längs stigen upp till toppen står en bänk för vila och nära toppen finns en raststuga och grillplats.

Berget Jupukka kallas även den gröna toppen eftersom dess topp är helt öppen och beväxt med gräs. Den öppna karaktären beror på att marken användes till fårbete från 1700-talet fram till 1960-talet. Uppe på berget finns äldre björkar som har ett utseende som påminner om södra Sveriges hamlade träd. Ingen markering av bestående karaktär från Selanders mätningar har ännu återfunnits vid Jupukka.

Kontakt

Serviceinformation

 • Eldplats
 • Informationstavla
 • Parkering
 • Rast-/vindskydd
 • Stig

Världsarv

Kommun
Pajala

Mätpunkt
Nummer 7

Koordinater
67.27660°N 23.24304°Ö

Mätpunkten inryms i naturreservatet Jupukka.

Hitta hit

Mätpunkten är placerad några meter nedanför toppen av berget Jupukka.

Från riksväg 99 tag avfart nordost vid informationsskylt för mätpunkt Jupukka. Tag avfart österut för att nå parkering med informationsskylt.

Från parkeringsplatsen leder en cirka 600 meter lång, brant, markerad skogsstig till mätpunkten som ligger några meter nedanför toppen.

Föreskrifter

Då mätpunkten ingår i ett naturreservat finns föreskrifter om vad som inte är tillåtet i området. Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet.
Det är tillåtet att:

 • vandra
 • göra upp eld på anvisad plats
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att:

 • tälta
 • köra snöskoter
 • skada växt- och djurliv

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!