Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mobila häckningsöar – en skötselåtgärd i Gammelstadsvikens naturreservat

De mobila häckningsplatserna i form av öar placeras ut och täcks med material.

Länsstyrelsen har sedan 2018 arbetat med riktade våtmarksåtgärder, arbetat har främst omfattat restaurering av våtmarker i några av länets naturreservat. Nu har våtmarksarbetet utökats till åtgärder för kolonihäckande fåglar.

Under vårvintern har tre mobila häckningsöar placerats ut i Gammelstadsvikens naturreservat. Öarna har placerats så att de syns från fågeltornet. Förhoppningen är öarna ska fungera som häckningsplats för kolonihäckande fåglar.

Åtgärden finns upptagen i skötselplanen för Gammelstadsvikens naturreservat: ”Konstgjorda öar sätts ut på lämpliga platser för att skapa fler häckningsplatser för fågellivet”. Bakgrunden till skötselåtgärden är bland annat bedömningen att det finns för få häckningsplatser till följd av det utbredande kaveldunet.

Fågelfaunan i området är både art- och individrik; genom åren har över 200 fågelarter observerats inom naturreservatet, vilket är i klass med många sydsvenska fågelsjöar. Hur många av dessa som häckar varierar från år till år, men antalet fågelarter som regelbundet häckar i området uppskattas till ca 80.

Naturreservatet ingår i EU:s nätverk för värdefull natur.

Arbetet med att bygga häckningsöar finansieras av Naturvårdsverkets satsning på restaurering och anläggning av våtmarker.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss