Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är vedförrådet påfyllt i Nakteberget

Vedklabbar i en hög.

Lagom till sportlov och påsklov är det påfyllt med ved i naturreservatet Nakteberget.

Veden finns i vedbodarna vid raststugan vid Naktetjärn.

Låt den döda veden vara!

Tänk på att aldrig såga sönder träd och buskar eller ta vindfällen eller nedblåsta större grenar. Döda träd och död ved som ligger kvar är hem åt många insekter, mossor, svampar och lavar. Ofta är det ovanliga och kanske rödlistade arter som behöver den döda veden för att överleva.

Elda sparsamt med allmän ved

Ta helst med egen ved om du vill göra upp eld ute i naturen. Då är du säker på att du har ved. Om ved tillhandahålls, använd den sparsamt så räcker den till fler. Veden kan ta slut och det är inte alltid möjligt för Länsstyrelsen att fylla på tillräckligt ofta. Om du är i ett naturreservat där det inte finns ved och du inte har med dig ved (men det är tillåtet att elda) får du endast ta små lösa kvistar från marken.

Kontakt