Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett nytt och två utökade naturreservat i Norrbotten

En svartgrå lappuggla sitter på en trädkvist i en skog och tittar rakt in i kameran.

Chansen är god att få se en förbiflygande lappuggla eller andra spännande fågelarter i naturreservatet Mossabäcken som nu utvidgas. Foto: Jan Bergström

De besöksvänliga naturreservaten Sierre i Jokkmokks kommun och Mossabäcken i Luleå kommun blir nu större. Samtidigt bildas ett nytt reservat i Jokkmokk som får namnet Norrkullen. Alla tre områdena har höga naturvärden och Mossabäckens naturreservat utmärker sig dessutom för sina goda möjligheter till fågelskådning.

Sierre blir större

Naturreservatet Sierre ligger strax öster om Jokkmokk och är ett populärt besöksmål med granurskog, myrar och vackra skogstjärnar. Här finns vandringsleder, grillplatser, parkeringar och dass, varav några är tillgänglighetsanpassade. Reservatet är 3600 hektar och utökas nu med cirka 150 hektar. Utvidgningen tillför gammal, grandominerad naturskog runt Suoksaurebäcken som också är en rik växtlokal för den sällsynta ringlaven (Evernia divaricata). I samband med utvidgningen byter reservatet också namn från Serri till Sierre.

Naturreservatet Sierre

Bilden visar en träbrygga ut i en sjö och två barn fotade bakifrån som går mot bryggans slut.

Bryggan vid Slakkasjön i Sierre som du når via den tillgänglighetsanpassade leden. Foto: Länsstyrelsen

Gammelskog på Norrkullen

Jokkmokks kommun får också ett helt nytt naturreservat som heter Norrkullen. Det ligger strax nordost om Jokkmokks tätort och består av den norra toppen – eller kullen – av bergsområdet Guohtsakoajvve. Norrkullen är 79 hektar stort och skyddas för sina gamla tall- och granskogar där många skyddsvärda arter finns. Till skillnad mot Sierre ligger Norrkullen otillgängligt och saknar vandringsleder och andra anordningar för besökare.

Naturreservatet Norrkullen

På fågelspaning intill Råneälven

Naturreservatet Mossabäcken på södra sidan Råneälven, i höjd med Gunnarsheden, blir nu mer än dubbelt så stort, från 47 till 111 hektar. Här finns frodiga, gamla granskogar, lövsumpskog och våtmarker som är viktiga miljöer för rovfåglar, änder, vadare, gäss, sångare och hackspettar. Mossabäcken är ett trevligt utflyktsmål nära Luleå för dig som gillar att skåda fågel.

Naturreservatet Mossabäcken

Mer om naturreservat

Läs mer om Norrbottens naturreservat:
Besöksmål

Läs mer om hur och varför vi skyddar natur:
Skyddad natur
Om skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt