Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sök bidrag till kulturmiljövård

Ingemar Sjölund, timmerman, berättar om hantverket för publiken på Hägnans byggnadsvårdsdag, ett arrangemang som fått kulturmiljöstöd. Foto: Länsstyrelsen

Privatpersoner, föreningar, företag och kommuner kan söka bidrag för att vårda och utveckla länets kulturmiljöer. Varje år avsätter Riksantikvarieämbetet närmare 10 miljoner kronor till Länsstyrelsen i Norrbotten att fördela. Sök medel senast den 15 januari för 2023!

Vi prioriterar byggnadsminnen, kulturreservat, annan skyddad bebyggelse enligt plan- och bygglagen och riksintressen för kulturmiljövård. Men även andra objekt eller projekt kan bli aktuella förutsatt att det finns kulturhistoriska värden. Länsstyrelsen fördelar medlen just utifrån kulturhistoriskt värde och projektets kulturmiljönytta. Om platsen eller byggnaden är tillgänglig för besökare ökar det chanserna till bidrag, säger Sara Vintén som är kulturmiljöhandläggare på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Vilka insatser kan få bidrag?


Bidraget går till restaureringsinsatser, men också till kulturlandskapsvård och förmedlingsinsatser som exempelvis skyltning med information om en specifik kulturmiljö.

Länsstyrelsen fördelar även medel till vissa arkeologiska insatser och till fornvård. Ett antal fornvårdsmiljöer förvaltas av Länsstyrelsen och är tillgängliga för besökare. Finnäset i Manjärv och arkeologistigen i Jävre är exempel på sådana miljöer. Länsstyrelsen har även möjlighet att ge bidrag till dokumentationer och kunskapsunderlag, till exempel för att kunna berätta mer om en plats för besökare.

Ett gammalt fönster med vackert snidade, vita fönsterkarmar och med stängda, gröna fönsterluckor i trä.

Foto: Länsstyrelsen

Ett gammalt fönster med vita fönsterkarmar och öppna, beigea fönsterluckor.

Foto: Länsstyrelsen

Ett rött trähus som håller på att restaureras.

Foto: Erica Duvensjö

Vanliga ansökningar idag


De ansökningar vi får in idag rör i huvudsak bebyggelse och miljöer som vi alla tveklöst erkänner som kulturmiljöer. Det kan vara äldre bebyggelse på landsbygden, härbren, lador och gårdsmiljöer, trähusbebyggelse i städerna och kyrkstadsbebyggelse. Många av platserna är också länets stora besöksmål.

Hittills i år har vi bland annat beslutat om byggnadsvårdsbidrag till kyrkstugor i Gammelstad och Öjebyn, Visitor Centre i Gammelstad, Hettagården i Övertorneå, Forslundska gården i Haparanda och Hängengården i Glommersträsk.

Även mer ovanliga kulturmiljöer och större projekt


Vi välkomnar även ansökningar från andra typer av kulturmiljöer. Modernare bebyggelse, industriarv, idrottsplatser, skogs- och fiskeanknutna miljöer eller något annat, helt oväntat.

Vi ser gärna att ansökningar för större projekt söker bred finansiering från flera stödformer. Kulturmiljöstödet går att kombinera med medel från till exempel landsbygdsprogrammet och regionala utvecklingsmedel.

Sista ansökningsdag är den 15 januari


Sista ansökningsdag för bidrag med utbetalning 2023 är den 15 januari 2023. Kontakta Länsstyrelsens kulturmiljöhandläggare Sara Vintén inför en ansökan.

De underlag som ska bifogas en ansökan i byggnadsvårdsprojekt kräver vanligtvis fotografier och en besiktning av byggnaden. Det låter sig bäst göras i dagsljus under barmarksperioden. Vänta därför inte med det till sista ansökningsdag.

Mer om bidraget

Här kan du läsa mer om bidraget och hur du lämnar in en ansökan:
Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Kontakt

Sara Vintén

Kulturmiljöhandläggare

Telefon 010-225 52 58