Tväråkölen

Från toppen av Tväråkölen har man har en vacker utsikt över Råneälvdal. Berget reser sig 162 meter över havet och låg helt under vatten efter istiden.

Barrskog

Tväråkölen, med en del av Tväråkölstjärnen i förgrunden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På toppen av berget Tväråkölen har du en vacker utsikt över Råne älvdal.

Området kring toppen är mycket naturskönt och domineras av ett stort hällmarksområde bevuxet med gammal hällmarkstallskog. Hällmarksområdet avgränsas mot kanterna av branta bergstup och storblockiga branter. Klapperstensfält finns på flera ställen i reservatet.

Skogen i området är i stort sett opåverkad av skogsbruk och här kan du hitta flera vedlevande svampar och lavar som är knutna till orörd skog. Hålträd och spår från hackspettar som söker föda är också vanligt förekommande. En del levande träd har spår efter skogsbrand, så kallade brandljud. I området finns även kolade stubbar och lågor som visar att det har brunnit.

 

Lappticka på liggande trädstam

Lappticka. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att elda i reservatet eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2009

Storlek: 0,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län